Dodana: 17 lipiec 2019 11:40

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2019 11:40

Coraz większe niebezpieczeństwo pożarowe w Puszczy Białowieskiej

Istnieje istotny wzrost zagrożenia pożarowego w Puszczy Białowieskiej, na co wskazują wykonane w 2018 i 2019 roku pomiary zagrożenia pożarowego z wykorzystaniem metody Instytutu Badawczy Leśnictwa (IBL).

Spalony las.

Systematyczny monitoring zagrożenia pożarowego prowadzony jest przez IBL w okresie od 15 marca do 15 października. Metoda prognozowania zagrożenia pożarowego w lasach stosowana jest po to, by określić możliwość zaistnienia pożaru w danym dniu w zależności od dynamicznych zmian pogodowych. Ocena stanu zagrożenia wyrażana jest w stopniach od 0 do 3 (0 oznacza brak zagrożenia, 1 zagrożenie małe, 2 zagrożenie średnie, 3 zagrożenie duże).

- Analiza zebranych danych IBL za okres marzec-lipiec wskazuje 35% wzrost zagrożenia wskazywanego jako duże, 16% wzrost zagrożenia wskazywanego jako średnie oraz 11% małego – wyjaśnia Adam Pawłowski, specjalista ds. ochrony pożarowej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Nie tylko dane analityczne wskazują na wzrost zagrożenia pożarowego

W 2018 roku w rejonie Puszczy Białowieskiej odnotowano 10 pożarów. Do 30 czerwca br. strażacy ugasili już 9 pożarów. Wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie kolejnym rekordowym pod względem ilości odnotowanych pożarów. Dodatkowym czynnikiem, który w Puszczy Białowieskiej istotnie wpływa na ryzyko wystąpienia pożaru, jest duża ilość martwego drewna.

Rośnie liczba pożarów w Polsce, Europie i na świecie

Według szacunków Komisji Europejskiej na temat pożarów lasów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej liczba pożarów będzie stale wzrastać. Według danych Komisji pożary w 2017 roku zniszczyły ponad 1,2 mln ha lasów i innych obszarów w Europie – to więcej niż wynosi całkowita powierzchnia Cypru. Spowodowały one śmierć 127 osób – cywilnych i strażaków – oraz straty gospodarcze w szacowanej wysokości niemal 10 mld euro. Ekstremalne warunki pogodowe wzbudzają pożary i utrudniają ich gaszenie, ale ponad 90% pożarów jest wywołanych przez człowieka. Zdaniem komisarzy rosnące zagrożenie w Polsce, Europie i na świecie wymaga zdeterminowanych działań w celu ochrony, w tym większych inwestycji w gospodarkę leśną w celu zapewnienia stosowania najlepszych praktyk w całej UE. Zdaniem komisarzy pożary są coraz częstsze i mają coraz większy zasięg. W najnowszym sprawozdaniu wykazano, że istnieje wyraźna tendencja o wydłużania się okresów pożarów w porównaniu z poprzednimi latami, a obecnie pożary wybuchają również w innych porach niż suche i gorące miesiące letnie (lipiec-wrzesień). Nie inaczej jest w Polsce.

na podst. mat. Wydziału Ochrony lasu RDLP w Białymstoku/oprac. aa

facebook