Dodana: 27 maj 2021 13:59

Zmodyfikowana: 27 maj 2021 13:59

Bezpłatne szkolenie w zakresie selektywnej zbiórki bioodpadów

Na spotkanie z cyklu „Szkolenie praktyczne dla samorządów i liderów lokalnych – selektywna zbiórka bioodpadów” zaprasza Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów BIORECYKLING. Odbędzie się ono 28 maja br. w godzinach 9.00-15.00. Wydarzenie jest objęte patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Kubły do segregacji śmieci: niebieski, żółty, brązowy i czarny ustawione w rzędzie.

Tematyka bioodpadów jest szczególnie ważna z uwagi na ich rolę w całym systemie gospodarowania odpadami, w szczególności komunalnymi. Właściwie prowadzona zbiórka bioodpadów ma ogromny wpływ na sposoby ich zagospodarowania i możliwości osiągnięcia wymaganych prawem Unii Europejskiej i krajowym poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

 

Najważniejsze tematy, które zostaną poruszone na szkoleniu to:

  • Aktualny stan prawny dotyczący selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany
  • Obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami: mieszkańcy, gminy, przewoźnicy, zakłady zagospodarowania
  • Modele zbiórki bioodpadów akceptowalne przez mieszkańców, dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce i na świecie
  • Istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów

 

Program szkolenia znajduje się tutaj

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry kierowniczej w jednostkach samorządu terytorialnego, radnych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot, NGO's. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zakończone jest uzyskaniem certyfikatu.

Zgłoszenia przyjmowane są online do dnia 27.05.2021 r. na stronie szkoleniabioodpady.abrys.pl

 

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.źródło: Departament Ochrony Środowiska UMWP
oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook