Dodana: 22 styczeń 2010 09:53

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2010 09:53

Wzory druków

Poniżej znajdują się wzory druków wymaganych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dla podmiotów realizujących zadania publiczne  w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w ramach otwartych konkursów ofert:

 

facebook