Dodana: 21 marzec 2019 10:34

Zmodyfikowana: 21 marzec 2019 10:34

Cztery miliony na działania niskoemisyjne

Gmina Michałowo wybuduje efektywną energetycznie sieć cieplną, zainstaluje system pomiaru zanieczyszczeń oraz zmodernizuje oświetlenie uliczne. Na te zadania Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dziś (20 marca) dotację w wysokości ponad 4 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu environmental-protection-3341942_960_720.jpg

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim jakości powietrza w mieście Michałowo. Działania w ramach tego przedsięwzięcia będą dążyć do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska i zdrowie ludzi, redukując emisję dwutlenku węgla – o 100 procent w przypadku budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami, oraz o ponad 78 procent w przypadku modernizacji oświetlenia ulicznego. Wymienione zostaną dotychczas stosowane, tradycyjne źródła światła na źródła z zastosowaniem technologii LED. Natomiast w przypadku budowy sieci cieplnej, budynki gminne zostaną podłączone do źródeł ciepła, które wykorzystują Odnawialne Źródła Energii. Ponadto na terenie miasta zostanie zainstalowany system pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego.

Projekt wziął udział w konkursie dotyczącym strategii niskoemisyjnych (poddziałanie 5.4.1 – Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF). Jego wartość to 5,5 mln zł, dofinansowanie z RPOWP pokryje kwotę 4,2 mln zł.

 

fot.pixabay 

facebook