Dodana: 26 lipiec 2019 12:36

Zmodyfikowana: 26 lipiec 2019 13:17

Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim – konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza konsultacje społeczne dot. aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim”

Ilustracja do artykułu happiness-1866081_960_720.jpg
 1. Przedmiot konsultacji:
  - projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia Aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, których eksploatacja powoduje ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, określone wskaźnikami LDWN i LN”. 
 1. Termin na wyrażenie opinii: 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.  
 1. Forma konsultacji:
  - projekt uchwały wraz z załącznikiem 
 1. Formularz konsultacji zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku www.wrotapodlasia.pl oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu; 
 1. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji, w którym można wyrazić opinię na temat projektu uchwały;
  - załącznik poniżej 
 1. Wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową bądź elektroniczną na adres kancelaria@wrotapodlasia.pl  
 1. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Ochrony Środowiska UMWP. 

facebook