Dodana: 17 wrzesień 2019 15:00

Zmodyfikowana: 17 wrzesień 2019 15:00

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej podpisał umowę o współpracy z nadleśnictwami

Ochrona przyrody, walorów krajobrazowych i kulturowych oraz działalność edukacyjna – to tylko niektóre z punktów porozumienia o współpracy pomiędzy Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i nadleśnictwami działającymi na jego obszarze. Dokument został podpisany 17 września br. w siedzibie PKPK w Supraślu.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umowy PKPK z RDLP i Nadleśnictwami (2).jpg

- Podpisane dziś porozumienie jest kontynuacją i uaktualnieniem poprzedniej umowy o współpracy, współpracy, która trwa od czasu utworzenia Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej tj. od 30 lat. – informuje Dyrektor PKPK Joanna Kurzawa. – Jest ona konieczna, bo przecież Park jest obszarem, na którym gospodarują Lasy Państwowe – dodaje.
Umowa dotyczy m.in. współpracy  w zakresie ochrony przyrody, środowiska, walorów krajobrazowych, kulturowych oraz działalności edukacyjno – informacyjnej na obszarze Parku i jego otuliny.
Strony zobowiązują się też do wzajemnego przekazywania danych merytorycznych z obszaru Parku w określonej formie.
Umowę podpisali dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej Joanna Kurzawa, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak i nadleśniczy z nadleśnictw : Czarna Białostocka, Dojlidy, Knyszyn, Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia.
W spotkaniu uczestniczyły  również Anna Radziejewska oraz Agnieszka Kowalewska  z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który jest organem zarządzającym Parku.
ak


***
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (PKPK) utworzono w maju 1988 r. Nosi on imię prof. Witolda Sławińskiego, biologa i krajoznawcy. Park obejmuje obszar lasów i dolin rzecznych o powierzchni 72 860 ha. Wokół Parku utworzono strefę ochronną, tzw. „otulinę”, o powierzchni 53 827 ha. PKPK należy do największych parków  - wraz z otuliną liczy ponad 126 tys. ha. Jest to Park typowo leśny. Lasy i zadrzewienia zajmują 85% jego powierzchni. Pozostałe 15% to łąki, pola, wody i zabudowa

Położony jest we wschodniej części województwa podlaskiego, na obszarze Wysoczyzny Białostockiej oraz Wzgórz Sokólskich, w rejonie 11 gmin, tj. Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Janów, Knyszyn, Krynki, Michałowo, Sokółka, Supraśl, Szudziałowo i Wasilków. Tereny PKPK cechują się wysokim stopniem naturalności i stosunkowo niewielkim poziomem zanieczyszczeń.

Celem ochrony Parku stał się jeden z najlepiej zachowanych kompleksów leśnych w Polsce, a wraz z nim puszczańskie rzeki, cieki i źródliska, jak również urozmaicona rzeźba polodowcowa terenu. Ochronie podlegają również walory kulturowe i historyczne Puszczy Knyszyńskiej.

więcej na www.pkpk.wrotapodlasia.pl/

facebook