Dodana: 15 styczeń 2019 10:20

Zmodyfikowana: 19 marzec 2019 09:39

Opłata recyklingowa

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.) przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w tym placówki gastronomiczne (restauracje, bary, punkty oferujące dania, w tym na wynos, itp.) oraz inne punkty sprzedaży, np.: składy, magazyny (zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska i GUS-u), w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów są obowiązani pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Pobrana opłata recyklingowa jest wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

nr rachunku bankowego na który ma być wnoszona opłata recyklingowa

Województwo Podlaskie
BOŚ S.A. I Oddział Białystok
07 1540 1216 2054 4405 2403 0011
Z opisem na przelewie: „ opłata recyklingowa za 2018 r. + NIP”

Pliki do pobrania

facebook