Dodana: 5 styczeń 2021 10:25

Zmodyfikowana: 7 styczeń 2021 13:07

Rusza XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – 25.01

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (OWE) po raz 36. odbędzie się w poniedziałek (25.01) o godz. 10 w jednym terminie dla wszystkich szkół ponadpodstawowych w całej Polsce. Współorganizatorem wydarzenia na etapie szkolnym oraz okręgowym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Logo przedstawiające gałązkę z zielonymi liśćmi między dwiema dłońmi i napis Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Olimpiada sprawdzi wiedzę uczestników z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona,  gospodarka rolna i leśna, gleby i ich ochrona, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, zabezpieczenie przed hałasem, promieniowaniem, wibracjami oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

OWE co roku wyzwala aktywność młodych badaczy do podejmowania praktycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi.

Szkoły ponadpodstawowe, które udostępnią placówki dla przeprowadzenia I etapu olimpiady, obowiązuje klauzula określająca szczegółowo zasady i warunki organizacji przedsięwzięcia zawarte w Regulaminie OWE.

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się co roku dużą popularnością. Bierze w niej udział blisko 25 tys. uczniów ze szkół ponadpodstawowych w skali Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące olimpiady znajdują się w załącznikach poniżej.

źródło: Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

tekst i fot.: Cezary Rutkowski

 

facebook