Dodana: 13 listopad 2003 11:46

Zmodyfikowana: 13 listopad 2003 11:46

Rezerwaty przyrody

W województwie podlaskim jest 89 rezerwatów o łącznej powierzchni 22 931 ha. Zdecydowanie przeważają rezerwaty leśne (57). Zlokalizowane są one głównie w dużych kompleksach leśnych: w Puszczy Białowieskiej - 24, w Puszczy Knyszyńskiej - 21, w Puszczy Augustowskiej - 7, w Puszczy Kurpiowskiej - 5. Poza rezerwatami leśnymi jest ponadto: 9 rezerwatów faunistycznych, 3 krajobrazowe, 10 torfowiskowych, 5 florystycznych, 2 wodne, 2 przyrody nieożywionej i 1 stepowy.

Na szczególną uwagę zasługują rezerwaty:

  • "Nietupa" i "Bobruczek", "Ostoja bobrów Marycha" - których celem jest ochrona ostoi bobrów,
  • "Jezioro Hańcza" - utworzony w celu ochrony najgłębszego jeziora Polski,
  • "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą" - ochrona przyrody nieożywionej,
  • "Kulikówka" - florystyczny (ochrona pióropusznika strusiego),
  • "Antoniuk" i "Las Zwierzyniecki" - położone w granicach administracyjnych Białegostoku.

Najmłodszym rezerwatem w województwie podlaskim jest rezerwat - "Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej" - powołany 9 lipca 2003 r. przez Ministra Środowiska ze względu na cele: dydaktyczne i naukowe oraz potrzebę zachowania walorów krajobrazowych lasów naturalnych i zbliżonych do naturalnych, typowych dla Puszczy Białowieskiej łęgów i olsów, a także siedlisk leśnych z dominacją starych drzewostanów.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook