Dodana: 13 listopad 2003 10:01

Zmodyfikowana: 13 listopad 2003 10:01

Suwalski Park Krajobrazowy

Logo Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Malesowizna-Turtul, 16-426 Pawłówka
tel. (0-87) 569 18 01, fax. (0-87) 569 76 36
http://www.spk.org.pl, e-mail: zarzad@spk.org.pl

Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Położony jest na Pojezierzu Litewskim w mezoregionie Pojezierze Wschodniosuwalskie. Obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Powierzchnia parku wynosi 6284 ha (62,8 km2).


Tu znajduje się - będąca symbolem Suwalszczyzny - Góra Cisowa zwana suwalską "Fudżi - jamą". Jeziora Parku, o kryształowo czystej wodzie uchodzą za najpiękniejsze w Polsce. Klimat ma tu cechy kontynentalne i należy do najsurowszych w kraju. Zimy bywają długie i mroźne, lata ciepłe i suche. Surowość klimatu sprawia, że w szacie roślinnej występuje wiele gatunków północno-wschodnich, będących w większości reliktami polodowcowymi, np. świerk (dominujący w lasach). Występują tu również gatunki zwierząt charakterystyczne dla chłodnego klimatu: ryba sieja, ptak orzechówka, mały gryzoń – smużka. Jednak ssakiem najbardziej charakterystycznym dla tego rejonu jest bóbr - pospolicie występujący nad wodami.

Walory...

Na terenie Parku znajduje się 5 użytków ekologicznych, 37 pomników przyrody oraz 3 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 320,86 ha: 

 
Jezioro Hańcza                                     Rzeka Czarna Hańcza

Flora
Występuje tu ok. 650 gatunków roślin naczyniowych, czemu sprzyja duże urozmaicenie rzeźby i różnorodność środowisk. Specyfiką Parku jest występowanie wielu rzadkich gatunków borealnych i reliktów polodowcowych (głównie roślin torfowiskowych) oraz zbiorowisk roślin ciepłolubnych, porastających nasłonecznione zbocza wzgórz. Do największych rzadkości florystycznych Parku należą: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, bażyna czarna, wełnianeczka alpejska, skrzyp olbrzymi, czosnek niedźwiedzi, miesiecznica trwała, kłoć wiechowata, lilia złotogłów, rosiczki – ok. rągłolistna i długolistna, orlik pospolity oraz storczyki – kruszczyk błotny i rdzawoczerwony, lipiennik Loesela, podkolan zielonawy, listera jajowata.


Fauna
Świat bezkręgowców: w wodach Czarnej Hańczy żyje przedstawiciel wód górskich – wypławek alpejski, w jeziorze Hańcza występuje zespół skorupiaków charakterystyczny dla wód skandynawsko - bałtyckich oraz gatunki będące reliktami polodowcowymi. W nielicznych jeziorach żyje rak szlachetny. Spośród ryb występuje tu m.in.: sieja, sielawa, głowacz białopłetwy i pręgopłetwy, pstrąg potokowy, strzebla potokowa, reintrodukowana troć jeziorowa, krąp, kiełb, stynka, węgorz, szczupak, lin.
Ptaki - 130 gatunków, w tym 106 gniazdujących. Warto wspomnieć o orzechówce, krasce, białorzytce, dzięciole czarnym, jerzyku, żurawiu, wildze, pszczołojadzie, krogulcu, kani rudej, orliku krzykliwym oraz zalatującym nad jeziora Hańcza orle bieliku. Ze środowiskiem wodnym związany jest zimorodek, pluszcz, brodiec rzeczny, nurogęś, bąk oraz kaczki.

Obszary leśne, tereny łąk, bagien i upraw polowych zamieszkują licznie drobne ssaki: ryjówka aksamitna i malutka, nornica ruda, mysz leśna, badylarka Nad wodami występuje karczownik północny, rzęsorek rzeczek, piżmak. Z większych ssaków liczny jest jenot, borsuk, lis, tchórz, wydra, gronostaj, łasica. Bardzo liczny jest bóbr europejski. Teren leśne zamieszkuje dzik i sarna. Wielką osobliwością jest zając bielak - mieszkaniec północnej Europy.


Rezerwat - Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą

INFORMACJE TURYSTYCZNE

Źródło: serwis internetowy Parku

 


 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook