Dodana: 17 styczeń 2019 14:02

Zmodyfikowana: 3 luty 2020 09:32

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 poz. 2103) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania:

  • OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019" przez Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku
  • OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatów pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019" przez Zarządy Powiatów przekazania Urzędowi Marszałkowskiemu w terminie do dnia 10 lutego 2020 roku


Kogo dotyczy:

 

Dokumenty - Formularze do pobrania:

 

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Departament Ochrony Środowiska

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

 

Osoba do kontaktu: Jolanta Mantiuk tel. 85 66 54 126

Pliki do pobrania

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook