Dodana: 19 styczeń 2010 14:06

Zmodyfikowana: 13 listopad 2017 14:39

Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów w województwie podlaskim

 

Miejscami odbioru zużytych baterii i akumulatorów mogą być np. szkoły i placówki oświatowe, kulturalno-oświatowe oraz siedziby urzędów i instytucji. Mogą one zbierać zużyte baterie i akumulatory, jeżeli wyrażą taką chęć i jeżeli będą mieć zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie i akumulatory. Umowa ta powinna określać m.in. zobowiązanie zbierającego zużyte baterie i akumulatory do dostarczenia odpowiednich pojemników służących do zbierania zużytych baterii i akumulatorów a następnie do odbioru tych pojemników.

Natomiast obowiązkowo zużyte baterie i akumulatory przenośne od użytkowników końcowych muszą przyjmować punkty handlowe o powierzchni powyżej 25 m2, w których odbywa się sprzedaż detaliczna baterii i akumulatorów przenośnych,  sprzedawcy hurtowi tych produktów oraz punkty serwisowe.

W każdym przypadku użytkownik końcowy, oddający zużyte baterie i akumulatory przenośne nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych. Nie wiąże się to także z obowiązkiem zakupu nowej baterii lub akumulatora.

Podstawa prawna:

Ustawa o z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 1803 ze zm.)

Wykaz miejsc odbioru baterii w 2016 r w wojewodztwie podlaskim

 

facebook