Dodana: 21 sierpień 2009 11:46

Zmodyfikowana: 21 sierpień 2009 11:46

NATURA 2000 – Miejsca żyjące, miejsca do życia

Miejsca żyjące – miejsca do życia – to hasło rozpoczętej ogólnopolskiej kampanii społecznej Natura 2000. Celem kampanii jest promocja Sieci Natura 2000 jako nowoczesnego, kompleksowego i obowiązującego w całej Unii Europejskiej systemu. System ten z jednej strony skutecznie chroni polską przyrodę, zachowując najcenniejsze i zagrożone wyginięciem gatunki dla przyszłych pokoleń, a z drugiej – zapewnia szerokie możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności oraz korzyści dla mieszkańców, żyjących na obszarach włączonych do sieci.

Sieć Natura 2000 to system obszarów chroniących najcenniejsze europejskie siedliska przyrodnicze oraz gatunki fauny i flory.

Dotychczas utworzono w Polsce 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków zajmujących ponad 15 proc. terytorium kraju oraz wyznaczono 364 specjalne obszary ochrony siedlisk (ponad 8 proc. terytorium).

Łącznie sieć chroni 267 gatunków ptaków, 44 gatunki roślin i 88 gatunków zwierząt zapisanych w obu dyrektywach. Podobnie jak w innych krajach, obszary Natury 2000 są niezwykle różnorodne: od bardzo dużych kompleksów, jak Pobrzeże Słowińskie, Puszcza Piska, Puszcza Kampinoska, Góry Stołowe, Bieszczady, Dolina Biebrzy czy Pustynia Błędowska, po pojedyncze obiekty, np. Forty Nyskie, podziemia tarnogórskobytomskie, Kopalnie w Złotym Stoku, Chłodnia w Cieszkowie i lotnisko w Świdniku, na którym zadomowił się suseł perełkowany oraz bunkry i jaskinie  stanowiące zimowiska nietoperzy.

Dlaczego potrzebujemy Sieci Natura 2000?

Zdaniem naukowców w najbliższych 15- 20 latach w Europie wyginie ok. 15 proc. gatunków ptaków. Zaledwie ok. 20 proc. siedlisk przyrodniczych w Polsce oraz gatunków roślin i zwierząt chronionych prawem jest we właściwym stanie. Polskiej przyrodzie zagrażają m.in. inwestycje, intensywna produkcja rolna oraz chemizacja rolnictwa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że tempo zanikania gatunków jest obecnie do 1000 razy szybsze niż przeciętnie w historii naszej planety.

W Polsce brakuje również wiedzy na temat szans i możliwości, jakie stwarza Sieć Natura 2000, nie tylko w obszarze ochrony przyrody, lecz również zrównoważonego rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności i całych regionów.

Dlatego Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska  uruchomiło projekt „Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla funkcjonowania europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000”. W jego ramach realizowana będzie kampania społeczna, która ma dostarczyć społeczeństwu informacji o korzyściach dla obecnych i przyszłych pokoleń – zachowania tego, co najcenniejsze w polskiej przyrodzie. Po drugie – korzyściach dla mieszkańców oraz gmin, powiatów i województw. Obszary objęte Naturą 2000 mają bowiem szansę na rozwój turystyki, zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych, rozwój regionalnych produktów, promocję regionu (ekologiczne gminy) oraz możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Rolnicy natomiast otrzymują lub mogą otrzymać dodatkowe dopłaty w ramach tzw. programów rolno-środowiskowych. Programy te są instrumentem finansowym, służącym zachęcaniu rolników do stosowania bądź kontynuacji praktyk rolniczych, zgodnych z wymogami ochrony środowiska i przyrody.

Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które mają przybliżyć istotę działania obszarów Natura 2000 oraz pokazać różne aspekty funkcjonowania tej formy przyrody.


Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook