Dodana: 27 luty 2009 10:09

Zmodyfikowana: 27 luty 2009 10:09

"E-Galeria. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów"

Od 1 marca 2009 r. Centrum Sztuki Współczesnej - Galeria Andrzeja Strumiłły /Oddz. Muzeum Okręgowego w Suwałkach/ rozpoczyna realizację projektu "E-Galeria. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów".

W listopadzie ub. roku Muzeum Okręgowego w Suwałkach złożyło projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą: „E-Galeria. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. 

Zadaniem projektu jest digitalizacja zbiorów Andrzeja Strumiłły (ponad 3 tys. szt.) z zakresu najróżniejszych technik, które artysta uprawia od ponad 50 lat. W ramach projektu zostanie utworzona kolekcja cyfrowa i strona internetowa Galerii, na której ta kolekcja będzie sukcesywnie zamieszczana. Prace do zbudowania kolekcji będziemy się starali pozyskiwać z różnych źródeł, ze zbiorów prywatnych Andrzeja Strumiłły, ale również z instytucji i innych kolekcji prywatnych, tak aby spektrum jej było jak najszersze. Kolekcja digitalna dzieł Andrzeja Strumiłły będzie służyła do różnych celów: przede wszystkim powstaną wysokiej jakości pliki cyfrowe, które będzie można wykorzystywać w przyszłych wydawnictwach katalogowych Galerii; poza tym na bazie tych prac powstaną prezentacje multimedialne, które będą wyświetlane w Galerii i wreszcie po trzecie - prace te znajdą się na stronie internetowej Galerii w zakładce E-Galeria.

Ponadto Galeria zakupi sprzęt multimedialny, który uatrakcyjni odbiór sztuki i będzie wykorzystywany w ofercie edukacyjnej. Nowoczesna formuła Galerii być może zachęci młodych ludzi do korzystania z oferty. Ciekawostką jeśli chodzi o zakup sprzętu będą profesjonalne fotoramki elektroniczne 11-calowe do wyświetlania prezentacji, krótkich klipów czy filmów. Dodatkowo duży monitor wraz z zestawem nagłośnienia będzie służył do projekcji podczas wieczorów autorskich, czy zajęć warsztatowych.

Uroczyste otwarcie E-Galerii nastąpi na zakończenie projektu – czyli w drugiej połowie grudnia tego roku. Będzie ono miało formę wernisażu, prezentacji cyfrowej kolekcji, jak również odbędzie się krótki spektakl teatralny.

Organizatorem projektu jest Muzeum Okręgowe w Suwałkach, wspierane przez Urząd Miejski w Suwałkach;

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „Pastwisko” i Stowarzyszenie „Nie po drodze” z Suwałk;

Patronat medialny : Portal Informacyjny „Wrota Podlasia”, Portale internetowe: Suwalszczyzna.com.pl, wywrota.pl, Tygodnik Suwalski, Radio Białystok , Biuletyn Informacyjny IBIS

facebook