Dodana: 30 styczeń 2008 09:39

Zmodyfikowana: 30 styczeń 2008 09:39

Stypendia dla uczniów uzdolnionych artystycznie na rok 2006

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendia 30 uczniom w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2006.

Jest to pierwsza taka inicjatywa o zasięgu wojewódzkim promująca młodzież uzdolnioną artystycznie. Podstawą do rozpoczęcia prac nad procedurą przyznawania stypendiów była Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXIX/337/05 z dnia 27 czerwca 2005 roku.

Ogółem złożono 260 wniosków o stypendia. Wnioski opiniowała siedmioosobowa komisja, w skład której wchodziły cztery osoby wskazane przez Komisję Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz trzy osoby wskazane przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Na podstawie opinii komisji, następnie Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendium w wysokości po 250 zł miesięcznie na 2006 rok  30 uczniom uzdolnionym artystycznie.

Stypendia otrzymali:

Kinga Lewiarz
Uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Ma 18 lat. Śpiewa i gra na klarnecie indywidualnie – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Łomży oraz współtworzy zespół rodzinny „Rodzeństwo Lewiarz”. Dwukrotnie zdobyła nagrody za śpiew solowy na Giełdzie Piosenki. W roku 2003 uzyskała nagrodę indywidualną za wykonanie solówki na klarnecie na VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia-Tczew”. Wraz z „Rodzeństwem Lewiarz” zdobyła kilka nagród i wyróżnień m.in. Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia-Tczew” w 2003 roku i I miejsce na tym festiwalu w roku 2005.

Adela Lewiarz
Ma 11 lat. Jest uczennicą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Piątnicy. Śpiewa i gra na skrzypcach indywidualnie – uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łomży; współtworzy zespół rodzinny „Rodzeństwo Lewiarz”. Cztery razy brała udział w Giełdzie Piosenki, w tym trzy razy zdobyła nagrody za śpiew solowy. Na V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia-Tczew 2002” uzyskała nagrodę indywidualną za wykonanie solówki na skrzypcach. Wraz z „Rodzeństwem Lewiarz” zdobyła kilka nagród i wyróżnień m.in.Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Rodzinnej „Familia-Tczew” w 2003 roku i I miejsce na tym festiwalu w roku 2005.

Justyna Dominika Zalewska
Ma 12 lat. Jest uczennicą VI klasy Szkoły Podstawowej w Brańsku oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim w klasie skrzypiec, a także roku dyplomowego Szkoły Artystycznej „DUX” w Bielsku Podlaskim w klasie wokalu dla zawansowanych.

Damian Franciszek Zalewski
18 lat. Jest uczniem klasy maturalnej LO w Brańsku oraz absolwentem Szkoły Artystycznej „DUX” w Bielsku Podlaskim w klasie fortepianu dla zaawansowanych, a także uczniem dyplomowego roku w klasie wokalu dla zaawansowanych w tej szkole.

Rodzeństwo Zalewskich jest wyjątkowo uzdolnione muzycznie, czego dowodem są zdobywane przez nich liczne nagrody i wyróżnienia na prestiżowych festiwalach i międzynarodowych konkursach. Koncertują nie tylko w kraju, ale także za granicą (w Belgii i Francji). Nagrody: Grand Prix Skaryszew 2003, Grand Prix Tuchola Rudzki Most 2004 (Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej), I miejsca:
- w 4 kategoriach Łódź- 2001 (Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Piosenki Religijnej)
- w 3 kategoriach Częstochowa 2002 2004 (Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Poezji)
- Mikołów – 2000 i 2001 plus nagroda publiczności

Hubert Bajko
Urodzony 6 czerwca 1988 roku w Białymstoku. Uczeń II klasy Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Od pięciu lat jest członkiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej – gra na saksofonie, z którą bierze udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach orkiestr dętych. Jednocześnie pobiera lekcje gry na instrumentach klawiszowych. Od II do VI kasy szkoły podstawowej grał na keyboardzie, a obecnie poznaje techniki gry na akordeonie pod kierunkiem Jerzego Kruszewskiego – absolwenta Akademii Muzycznej prowadzącego działalność pedagogiczną w Białostockim Towarzystwie Muzycznym. Będąc uczniem gimnazjum reprezentował Zespół Szkół Mechanicznych w Białymstoku na festiwalu w Czechach oraz na audiencji u papieża Jana Pawła II. W 2005 roku uczestniczył także w audiencji u papieża Benedykta XVI.

Agnieszka Batus
Urodzona 17 czerwca 1987 roku w Suwałkach. Uzdolniona artystycznie uczennica III klasy Publicznego Technikum Odzieżowego w Zespole Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach. Ważnym osiągnięciem artystycznym Agnieszki jest główna nagroda sponsorów w kategorii wyrobów pojedynczych w VIII Ogólnopolskim i I Międzynarodowym Festiwalu Projektowania Ubioru dla Młodzieży Szkół Średnich „Sami dla siebie”, Sieradz 2004. Brała także udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodych Projektantów Mody. Obecnie przygotowuje się do podjęcia studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru.

Katarzyna Ostrowska
Urodzona 15 czerwca 1989 roku w Białymstoku. Ukończyła SP nr 9 i Gimnazjum nr 2 w Białymstoku. Obecnie jest uczennicą I klasy profilu humanistycznego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku. Posiada uzdolnienia artystyczne – szczególnie plastyczne. Malarstwo, grafika i rzeźba są jej dodatkową pasją. Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (m.in. Szkolny Konkurs Plastyczny „Katedra w moich oczach”, konkurs „Moja Ojczyzna – Europa”, konkurs na najpiękniejszy album: "Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”), uzyskując za swoje prace nagrody i wyróżnienia.

Marcin Kruhlej
Urodzony 2 marca 1987 r., mieszka w Choroszczy. Jest uczniem III klasy XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Marcin pisze wiersze, jest autorem tomiku „Duszna Górka”. Za swoje wiersze zdobył już kilka nagród w ogólnopolskich konkursach m.in. jest laureatem IX Ogólnopolskiego i XXIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa” 2005 w Bielsku-Białej, zdobył I miejsce w VIII Konkursie Poetyckim Młodych „Przekroczyć próg nadziei” w Białymstoku i III miejsce w II Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Poetyckiej „Rzeźby słów” we Włocławku. Jego poezja była publikowana w czasopismach np. w „Cogito” czy almanach „Epea”, a także w zbiorkach pokonkursowych np. „Prawdziwych powrotów nie ma” Białystok 2004.

Maciej Kulesza
Uczeń III klasy o rozszerzeniu artystycznym w  XI LO w Białymstoku. Pasją Macieja jest rysunek, który amatorsko realizuje od najmłodszych lat. Jego scenografie plakaty i wystawy plastyczne budzą duże zainteresowanie. Przyszłość swoją wiąże ze studiami w Akademii Sztuk Pięknych. Pełni funkcję kierownika artystycznego Klubu Miłośników Poezji, działającego przy bibliotece szkolnej XI LO w Białymstoku. Zdobył II miejsce w konkursie „Ekslibris biblioteki szkolnej”. Ma na swoim koncie wystawy autorskie: w Centrum Edukacji Nauczycieli i w XI LO w Białymstoku.

Magdalena Ancypa
Jest uczennicą II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonkowskiej w Białymstoku. Magda uczęszcza na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury, należy do zaawansowanej grupy plastycznej. Była inicjatorką projektu „Natura, kultura, sztuka i my” realizowanego za środków unijnych. Ulubioną techniką Magdaleny jest batik, czyli malowanie gorącym pszczelim woskiem na płótnie. Jest laureatką wielu konkursów na etapie wojewódzkim oraz na szczeblu ogólnopolskim, m.in.: nagroda w V Konkursie Plastycznym Pogranicza- „Mój Pamiętnik” w 1999 r., nagroda w edycji wojewódzkiej XXIV Ogólnopolskiej Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej – „Krajobraz Polski- tradycje, współczesność, przyszłość" w 2000 r., II miejsce w kategorii batik w II Ogólnopolskiej Konkursie „Włókiennictwo w oczach uczniów” 2003, II miejsce w kategorii Twórczość Plastyczna-  „V Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży” 2005 r.

Jędrzej Bębenek
Ma 10 lat. Mieszka w Mierzwinie Małym, a uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Topczewie (Wyszki). Jędrzej, mimo wady wzroku, jest utalentowany plastycznie, o czym świadczą zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych wszystkich szczebli. Brał udział m.in. w finale krajowym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Młodzież zapobiega pożarom” w Białymstoku, konkursie plastycznym w ramach wojewódzkiego happeningu „Dzień Ziemi” w Kurowie, II miejsce w konkursie plastycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch” w Bielsku Podlaskim. Brał udział w koloniach artystycznych w Łucznicy.

Natalia Sakowicz
15-letnia uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum nr 6 w Białymstoku. Wraz z bratem tworzy parę w tańcu towarzyskim. Jest najmłodszą w Polsce tancerką posiadającą najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich i klasę „A” w tańcach standardowych. Tańczy od ośmiu lat i przez ten czas zdobyła 51 pucharów i 53 medale, stając na podium różnych krajowych i zagranicznych turniejów tańca towarzyskiego. Do najważniejszych osiągnięć należy tytuł wicemistrzyni Polski w stylu latynoamerykańskim i reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Świata. Od kilku sezonów Natalia wraz z partnerem jest mistrzynią okręgu podlaskiego i miasta Białystok w obu stylach tanecznych.

Ewelina Wakulewska
Uczennica II klasy Publicznego Gimnazjum w Gródku. Posiada duży talent plastyczny, co potwierdzają jej osiągnięcia. Tworzy prace w różnych technikach plastycznych. Brała udział w wielu konkursach, w których zdobywała nagrody zarówno na szczeblu gminnym i wojewódzkim, jak też ogólnopolskim. Największy sukces osiągnęła poprzez zastosowanie techniki batiku – nagroda na szczeblu ogólnopolskim w konkursie „Europa w szkole”. Udziela się w zajęciach pozalekcyjnych – koło plastyczne i teatralne. Uczestniczy także w zajęciach muzycznych – gra na gitarze i pianinie.

Julita Szeryńska
Urodzona 2 października 1991 roku w Siemiatyczach. Jest uczennicą II klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siemiatyczach. Od szóstego roku życia uczęszcza na zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”. Wraz z nim brała udział w licznych koncertach na terenie miasta, województwa i kraju. Wyjeżdżała też z zespołem na Litwę i Ukrainę. Od 2001 roku doskonali taniec polski w formie towarzyskiej i na tej płaszczyźnie odniosła znaczne sukcesy – zdobyła m.in. tytuł I wicemistrza Polski (kat. III) w 2004 r. i tytuł mistrza Polski (kat. III) w 2005 r.

Marcin Czaban
Urodzony 1 stycznia 1989 roku w Białymstoku. Jest uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Marcin interesuje się fotografią od 10 roku życia. Brał udział w wielu konkursach i projektach m.in. w III Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży, gdzie zajął I miejsce w kategorii „sztuka fotografii”. Od roku 2003 jego zdjęcia ukazują się na okładkach pisma „Na drogach katechezy”. W roku 2005 korzystając ze zbioru własnych fotografii Marcin wykonał pracę graficzną na temat „Oblicza ziemi” i otrzymał wyróżnienie w II Podlaskim Konkursie Grafiki Komputerowej.

Paweł Sakowicz
Urodzony 26 marca 1988 roku w Białymstoku. Jest uczniem III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Wraz z siostrą tworzy parę w tańcu towarzyskim. Posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich i klasę „A” w tańcach standardowych. Tańczy od ośmiu lat i przez ten czas zdobył 51 pucharów i 53 medale. Do najważniejszych osiągnięć należy tytuł wicemistrza Polski w tańcach latynoamerykańskich i reprezentowanie Polski na Mistrzostwach Świata. Od kilku sezonów Paweł wraz z partnerką jest mistrzem okręgu podlaskiego i miasta Białystok w obu stylach tanecznych. Poza tańcem interesuje się również poezją (udział w konkursach poetyckich i recytatorskich).

Kaja Radzaj
17-letnia białostoczanka (ur. 6 grudnia 1987 r.), uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku. Była członkiem wielokrotnie nagradzanej grupy tanecznej „Skat”. Kaja zdobywała także nagrody indywidualne, m.in. II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Tańca Młodzieżowego w kategorii hip hop solo dziewczęta, seniorzy, II miejsce na Mistrzostwach Polski Hip Hop w kategorii hip hop solo dziewczęta, seniorzy czy II miejsce na Międzynarodowych Spotkaniach TanecznychDance Art – Supadance 2005. Została zakwalifikowana przez International Dance Organization do Mistrzostw Świata na podstawie wyników mistrzostw krajowych. Od 1998 roku Kaja jest członkiem grupy tanecznej Zespołu Muzyki Dawnej „Capella Antiqua Bialostociensis” działającego przy Domu Kultury „Śródmieście”, z którym zdobyła wiele prestiżowych nagród np. Srebrną i Brązową Harfę Eola na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Kaliszu.

Joanna Myślińska
Urodziła się 1 września 1987 roku w Białymstoku. Obecnie jest uczennicą VII Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Została stypendystką Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich dla Dzieci i Młodzieży Utalentowanej (2002 r.), a także laureatką licznych wyróżnień oraz nagród w regionalnych i ogólnopolskich konkursach literackich. Pierwsze opowiadania zaczęła układać już w wieku czterech lat, a wiersze od piątego roku życia. Napisała do tej pory ponad 300 wierszy o różnej tematyce. Część z nich tworzy cykle: „Fraszki-igraszki” (o zdrowiu, o szkole, o rodzinie), „Wierszobajki  Mateuszka”  (wiersze logopedyczne i ortograficzne), „Tam, gdzie kończą się marzenia”, „Wyobcowanie”.

Mateusz Sacharzewski
Uczeń III klasy III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 w Bielsku Podlaskim. Mateusz jest liderem szkolnego kabaretu „Transcendencja”, który uświetnia swymi występami wszystkie uroczystości szkolne, akcje w wolontariacie na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i osób niepełnosprawnych. Jest członkiem Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Mateusz śpiewa, recytuje, gra na instrumentach, zabawia publiczność scenkami kabaretowymi. Wiąże swą przyszłość z działalnością artystyczną.

Małgorzata Szok
Uczennica I klasy Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży. Nieustannie pracuje nad doskonaleniem swojego warsztatu malarskiego. Na egzaminach wstępnych z przedmiotów rysunek, malarstwo i kompozycja przestrzeni uzyskała bardzo wysoki wynik. Świadczy to o jej dużych możliwościach zdolnościach artystycznych.

Natalia Mikołajczuk
Ma 18 lat, pochodzi z Michałowa i jest uczennicą Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu. Bierze udział w wielu ogólnopolskich konkursach plastycznych, na których zdobywa nagrody, m.in. I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Plakat „Polska – pierwszy rok w UE”, wyróżnienie na Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Średnich Szkół Plastycznych w Koszalinie (2005). Zdobyła także wyróżnienie w Konkursie na Plakat „Dzień Jedności Niemiec”. Drugim zainteresowaniem, które chce rozwijać, jest fotografia.

Michalina Gniazdowska
Ma 17 lat, pochodzi z Zambrowa. Obecnie jest uczennicą II klasy tkackiej Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu. Bierze udział i zdobywa nagrody na konkursach plastycznych, m.in. w Krajowym Konkursie Kultury Regionalnej „Gniazdo” (Warszawa) „Moja Mała Ojczyzna” – wyróżnienie, Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Tęcza” – wyróżnienie, konkurs plastyczny „Przyroda wokół nas” – I miejsce. Michalina bierze też udział w wielu akcjach charytatywnych – praca w sztabie finałów WOŚP, malowanie dekoracji oddziału dziecięcego szpitala w Zambrowie. Jej drugą pasją jest fotografia.

Ewa Karolska
17-latka z Ełku. Uczennica Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu. Ma już w swoim dorobku I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza”, wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Zabytki Francji”, który odbywał się w ramach Mazurskiego festiwalu Sztuk, Kultur i Narodów i Dni Kultury Francji oraz udział w Międzynarodowym Plenerze Akwareli (Mińsk-Supraśl). Od 8 roku życia brała udział w zajęciach plastycznych, a od 11 roku w zajęciach koła ceramicznego działającego przy Ełckim Centrum Kultury. Jej prace były wystawiane w kraju i poza jego granicami.

Tomasz Mińczuk
19-latek z Białegostoku. Uczeń IV klasy Liceum Plastycznego im. A. Grottgera w Supraślu. W 2004 i 2005 r. brał udział w Międzynarodowym Plenerze „Braslav” na Białorusi. Zdobył I miejsce w XIII Ogólnopolskim Plenerze Rysunkowo-Malarskim, Kazimierz Biskupi 2005, I miejsce w Plenerze Rzeźbiarsko-Snycerskim „Dadaj 2004” – Inspiracja naturą i otoczeniem” oraz wyróżnienie w konkursie na plakat z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Klubu Balonowego – Białystok.

Małgorzata Krawczenko
Urodzona 17 lutego 1989 roku w Białymstoku. Uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Potajemnego Nauczania w Białymstoku i III klasy Niepublicznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku. To uzdolniona wokalistka. Zdobyła wiele nagród, brała udział w musicalu „Dym” jako solistka. Reprezentowała Białystok na koncertach na Litwie i Łotwie – szczególnie spodobało się widzom wykonanie piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”. Zdobyła już m.in. I nagrodę w kat. Country do 15 lat w ogólnopolskim Festiwalu „Młodzi w Piosence” oraz wyróżnienie na Ogólnopolskim festiwalu „Sing Jazz Blues” w Łomży.

Mariusz Stocki
Urodzony 19 stycznia 1990 roku w Białymstoku. Jest uczniem Publicznego Gimnazjum nr 16 im. M. Sopoćki w Białymstoku. To utalentowany wokalnie, tanecznie i teatralnie 15-latek, który ma w planach naukę w Niepublicznej Szkole Muzycznej II stopnia. Brał już udział jako solista w musicalu „Dym”, gdzie śpiewał solo i tańczył. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in. I nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Czerwonokrzyskiej (2001), II nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu „Młodzi w Piosence”. Brał udział w 40 koncertach na terenie Białegostoku, województwa, na Litwie i Łotwie.

Sylwia Paszkiewicz-Garczarek
Uzdolniona wokalnie, niepełnosprawna 14-latka z Zambrowa. Podopieczna Stowarzyszenia na rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” w Zambrowie i uczennica I klasy Gimnazjum – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu. Pobiera indywidualne lekcje śpiewu. Sylwia brała m.in. udział w Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych – Ostrów Mazowiecki 2004, w koncercie charytatywnym „Baw się z nami piosenkami” – Kołobrzeg 2005, zdobyła I miejsce w IX Regionalnym festiwalu Piosenki dziecięcej „Złota Nutka” w Suwałkach (2005) i wyróżnienie na festiwalu „Widzieć Muzyką” – Bytom Odrzański 2005.

Anna Karolina Kuk
Urodzona 10 czerwca 1991 roku w Bielsku-Białej. Obecnie mieszka w Białymstoku i jest uczennicą II klasy Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, wydział instrumentalny – skrzypce. Od roku szkolnego 2004/2005 uczęszcza na zajęcia Koła Kompozytorskiego. Ma na swoim koncie udany koncert kompozytorski, na którym zaprezentowała trzy własne kompozycje na różne składy kameralne. Ania jest laureatką wielu konkursów skrzypcowych i kompozytorskich m.in. II miejsce w V Warmińsko-Mazurskim Przesłuchaniu Młodego Skrzypka – Olsztyn 2004, I nagroda za utwór „Koncert Wiosenny’ w Szkolnym Konkursie Kompozytorskim. Ania jest także młodą poetką, która ma już i na tym polu sukcesy – zbiorek wierszy ‘Na ulicy Słowackiego”. Ania brała także udział w nagraniach radiowych (m.in. rola Orszulki w słuchowisku „Rzecz o Janie Kochanowskim”).

Piotr Artur Wolanin
Urodzony 24 sierpnia 1991 w Warszawie. Obecnie mieszka w Białymstoku i jest uczniem II klasy Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, wydział instrumentalny – wiolonczela. Ukończył IV Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Zamościu w 2004 roku w klasie wiolonczeli prof. Tomasza Strahla. Brał udział w wielu koncertach i audycjach zarówno krajowych, jak i zagranicznych (Niemcy, Litwa). Zajął m.in. I miejsce na VII Konkursie Młodych Wiolonczelistów we Wrocławiu (2003) oraz I miejsce w Konfrontacjach Wiolonczelowych w Bydgoszczy (2004).    

Julia Kisielewska
Urodzona 23 września 1987 roku w Białymstoku. Uczennica VI klasy Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia, wydział instrumentalny – wiolonczela. Uczestniczyła kilkakrotnie w przesłuchaniach i konkursach ogólnopolskich. Ukończyła IV Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Zamościu w 2004 roku w klasie wiolonczeli prof. Tomasza Strahla. Ostatnim i największym, jak dotąd, osiągnięciem Julii było zajęcie I miejsca w VII Młodzieżowym Konkursie Wiolonczelowym im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu (2004). Otrzymała tam również nagrodę Specjalną w postaci rocznych studiów na Uniwersytecie Towson USA w klasie prof. C. Barczyk ufundowaną przez The International Cello Foundation.

facebook