Dodana: 10 luty 2016 11:35

Zmodyfikowana: 10 luty 2016 11:35

Laureaci 2003/2004

Laureaci dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w sezonie 2003/2004.


Od lewej: Janusz Krzyżewski, marszałek województwa podlaskiego oraz tegoroczni laureaci: ks. kan. Witold Nagórski, Barbara Kuzub-Samosiuk, Wiesław Janicki.
Z tyłu: Zbigniew Krzywicki, przewodniczący sejmiku województwa podlaskiego, Wiesław Szymański, przewodniczący jury.  
 

Wiesław Janicki – za całokształt twórczości radiowej, ze szczególnym uwzględnieniem Teatru Naturalnego oraz 500-ciuset odcinków sagi radiowej „Na Młynowej”.

Barbara Kuzub – Samosiuk – za dokumentowanie i ochronę lokalnej wielokulturowej tradycji ludowej, stworzenie zespołu „Czeremszyna” oraz organizację Spotkań Folkowych „Z wiejskiego podwórza”.

Ksiądz Kanonik Witold Nagórski – za ochronę i konserwację zabytkowych zespołów klasztornych w Tykocinie i Zarębach Kościelnych oraz krzewienie wiedzy i postaw tolerancji wobec różnych wyznań, narodów i kultur.

facebook