Dodana: 10 luty 2016 11:29

Zmodyfikowana: 10 luty 2016 11:29

Laureaci 2001/2002

Laureaci dorocznej Nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości  artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w sezonie 2001/2002.


Od lewej: Jarosław Antoniuk, Violetta BieleckaJarosław Perszko 

Jarosław Antoniuk - za całokształt dokonań w dziedzinie edukacji teatralnej, za wybitne zasługi dla życia teatralnego Łomży i regionu, a szczególne za doprowadzenie Spotkań Teatralnych w Walizce do rangi Międzynarodowego Festiwalu. 

Violetta Bielecka - za wybitne, ogólnopolskie i międzynarodowe osiągnięcia artystyczne w dziedzinie chóralistyki oraz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.

Jarosław Perszko - za dokonania artystyczne ostatniego roku, w szególności za: wystawę "Dialog" przezentowaną w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku; organizację Sympozjonu "Topiło" - Międzynarodowych Spotkan Artystycznych w Puszczy Białowieskiej; dwie ekspozycje prezentowane we Francji.

facebook