Dodana: 10 luty 2019 12:21

Zmodyfikowana: 10 luty 2019 12:21

Rekordowa kwota na podlaskie zabytki

Ponad 2 mln złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy podlaskich zabytkach – pozyskała na rok 2019 r. prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Na konferencji prasowej podsumowała pierwszy rok swojej działalności na tym stanowisku.

Ilustracja do artykułu prof.Dajnowicz.jpg

– Do tej pory województwo podlaskie dostawało najmniej pieniędzy na te cele spośród wszystkich 16 województw. Cieszę się, że udało się to zmienić i odbieram tę decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków jako dowód zaufania - powiedziała prof. Dajnowicz.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozyskała dokładnie 2 miliony 270 tysięcy złotych na rok 2019. To prawie 9 razy więcej niż w roku ubiegłym i najwięcej w historii funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

O pieniądze wnioskować można do 28 lutego m.in. na przygotowanie ekspertyz, projektów i dokumentacji, odnawianie tynków, więźby dachowej i okien, zabezpieczenie czy odtworzenie części zabytku. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac, w wyjątkowych sytuacjach komisja może przyznać nawet 100 proc. wnioskowanej kwoty.

Rekordowa okazuje się również liczba 70 zabytków, wpisanych w 2018 roku przez prof. Małgorzatę Dajnowicz do wojewódzkiego do rejestru zabytków. Rok wcześniej były to 44 obiektyw, a w 2016 roku do rejestru włączono 36 zabytków. W  2018 roku do rejestru zabytków województwa podlaskiego trafiła między innymi kamienica przy ul. Jana Kilińskiego 11, czy dobrze zachowany drewniany dom mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Białymstoku.

Priorytetami podlaskiego konserwatora zabytków na kolejny rok pozostają nadanie Tykocinowi tytułu Pomnika Historii i założenie Parku Kulturowego w Bohonikach.

Mat. i fot. organizator; oprac. art

facebook