Dodana: 30 listopad 2020 12:41

Zmodyfikowana: 30 listopad 2020 12:41

Stypendium artystyczne dla uczniów z województwa podlaskiego – wnioski do 30.11

Do 30 listopada br. został wydłużony termin składania wniosków o przyznanie stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego na rok 2021.

Młoda kobieta gra skrzypcach

Decyzja o wydłużeniu terminu skladania wniosków została podjęta w związku z panującą sytuacją epidemiczną. 

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

- szkoły podstawowe i średnie,

- podstawowe i średnie szkoły artystyczne,

- instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,

- stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej.
 

Stypendia będą przyznawane zgodnie z uchwałą Nr XX/238/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. – uchwała w załączniku, w związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Podlaskiego z dnia 4 listopada 2020 r. stwierdzającym nieważność uchwały nr  XXI/268/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego  z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom z województwa podlaskiego.
  

Uchwała i wzór wniosku o przyznanie stypendium w załączniku.
 
 

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:  85 66 54 534.

 

źródło: Biuro Kultury UMWP
oprac. Aneta Kursa

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook