Dodana: 16 październik 2020 15:38

Zmodyfikowana: 20 październik 2020 13:32

Stypendia 2020 dla uczniów uzdolnionym artystycznie – informacja dot. rozliczenia

Osoby, które otrzymały Stypendium Marszałka dla Uczniów Uzdolnionym Artystycznie na 2020 rok, zgodnie z podpisanymi umowami zobowiązane są do przedłożenia sprawozdania z wykorzystania jego kwoty w terminie do 15 stycznia 2021 r. (wzór rozliczenia w załączniku).

Marszałek Artur Kosicki wręcza certyfikat chłopcu. Obok inni laureaci

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, przedmiotowe rozliczenia należy przesyłać pocztą. Dodatkowo do rozliczenia należy załączyć kserokopie faktur, paragonów, umów lub innych potwierdzeń wydatkowania środków, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wszelkie pytania dotyczące rozliczenia ze stypendium proszę kierować na adres e-mailowy: agnieszka.brajczewska@wrotapodlasia.pl 

fot. Małgorzata Sawicka/archiwum UMWP

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook