Dodana: 16 maj 2020 11:55

Zmodyfikowana: 16 maj 2020 11:55

O ochronie podlaskiego dziedzictwa

Rekordowe środki na ochronę zabytków, kształcenie odpowiednich kadr konserwatorskich, a także kierunki rozwoju ochrony dziedzictwa narodowego w naszym regionie – to główne tematy konferencji prasowej online, która odbyła się w piątek (15.05) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (UMWP). W spotkaniu uczestniczyli Stanisław Derehajło - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Katarzyna Korycka - dyrektor Biura Dziedzictwa Narodowego UMPW i prof. Małgorzata Dajnowicz - Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ilustracja do artykułu 15.05.20 Ochrona zabytków_konferencja online  (8 of 1).jpg

- Zarząd województwa kładzie silny nacisk na ochronę zabytków – podkreślał marszałek Derehajło. – Jest ich u nas niewiele, zachowały się w większości obiekty sakralne, kilka pałaców, domów czy kamienic. Tym bardziej musimy o nie dbać! – dodał.
Marszałek zapowiedział, że podjęte zostaną też działania chroniące i promujące zabytki archeologiczne.
- Podlaskie jest bogate właśnie w zabytki archeologiczne. Warto przyjrzeć się temu segmentowi i też tam skierować nasze środki i zaangażowanie – mówił.
Dodał, że odpowiednia opieka nad zabytkami wymaga kształcenia profesjonalnych kadr. Dlatego, jak podkreślał,  trwają rozmowy z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku nad stworzeniem kierunków kształcących w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich.

Stanisław Derehajło przypomniał, że w budżecie województwa na 2020 r. na ochronę zabytków zarezerwowano 2,4 mln zł. Podkreślał, że to nie jedyne pieniądze na ochronę dziedzictwa kulturowego, jakimi dysponuje województwo. Ponad 14 mln zł (z czego 70 proc. pochodzi z funduszy unijnych) to środki, które do rozdania w konkursach dotyczących ochrony zabytków miały Lokalne Grupy Działania.
- To bardzo cieszy, że Lokalne Grupy Działania skupiające różne środowiska – samorządy lokalne, przedsiębiorców i stowarzyszenia - podejmują działania chroniące nasze zabytki, nasze dziedzictwo – mówił marszałek.

O zabytkach, które otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego w tegorocznym rozdaniu, mówiła dyrektor Katarzyna Korycka. Wsparciem objętych zostanie 45 obiektów.
- Dofinansowane zostały zabytki prywatne, zabytki na które wnioski składały samorządy, ale przede wszystkim  parafie, bo to kościoły stanowią największą część zabytków w naszym regionie i często są to prawdziwe perły – mówiła dyrektor Korycka.  

Jednym z takich obiektów jest osiemnastowieczny kościół w Boćkach – zabytek klasy zerowej .
- Kościół posiada wspaniałe ołtarze barokowe, jedyne w Polsce tabernakulum z zespołem 67 plakiet, freski na kopule, relikwie św. Antoniego z Padwy oraz  jedyny w Polsce fragment korony cierniowej – informowała Katarzyna Korycka.
Innym przykładem jest kościół w Kramarzewie – zabytek z 1739 r. Jest to jeden z kilku drewnianych kościołów w województwie podlaskim datowany na XVIII wiek z zachowanym wyposażeniem, czy kościół pw. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie Jest to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w diecezji łomżyńskiej.

Prof. Małgorzata Dajnowicz podkreślała, ze również budżet Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków od dwóch lat jest znacząco wyższy.
- W 2019 i 2020 r. dysponowaliśmy kwotą  5 mln zł, kiedy w poprzednich latach budżet WKZ wynosił 200 tys. rocznie. Łącząc siły z urzędem marszałkowskim możemy dbać należycie o to nasze dziedzictwo zabytkowe – mówiła.

Małgorzata Dajnowicz dodała, że w regionie jest 2300 obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków i Blisko 9 tys. zabytków archeologicznych.
- Mamy wiele obiektów drewnianych, które oddają specyfikę województwa, specyfikę pogranicza. Mamy też obiekty ciekawe sakralne – katolickie, prawosławne, tatarskie - Dostępne środki chcemy wykorzystać jak najlepiej, przede wszystkim zwracamy uwagę na prace ratownicze.

 

O dofinansowaniu podlaskich zabytków można przeczytać tutaj: „Musimy dbać o nasze dziedzictwo!” Rekordowa kwota dotacji na ochronę podlaskich zabytków

 

Aneta Kursa

facebook