Dodana: 2 sierpień 2021 11:53

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2021 11:53

Inwestycje samorządowych jednostek kultury z dotacjami z RFIL

Otrzymane wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dla podlaskich instytucji kultury to 30 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone na dofinansowanie remontu Teatru Dramatycznego (24 mln zł) i na kolejny etap budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (4 mln zł).

Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg

Informacje o inwestycjach samorządowych instytucji kultury do finansowaniem z RFIL

1) „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”

Województwo Podlaskie otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w postaci dofinansowania w wysokości 26.000.000 zł inwestycji pod nazwą „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Termin realizacji: 2021-2023

Całkowita wartość inwestycji: 58.608.800 zł

Inwestycja zakłada modernizację budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku, zlokalizowanego przy ulicy Elektrycznej 12, w ramach której zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z rozbiórką części budynku (…) z budową muru oporowego i zagospodarowania terenu (…) oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne na działkach o nr ewid. gr. 1748/2 i 1748/3 w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12” zgodnie z decyzją z dnia 11.12.2017 r. nr DAR-I.6740.252.2017.

 

2) Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
w Ciechanowcu – etap III

Województwo Podlaskie otrzymało wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w postaci dofinansowania w wysokości 4.000.000 zł inwestycji pod nazwą „Budowa Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – etap III”. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Zadanie zakłada realizację inwestycji w III - końcowym etapie. W ramach zadania zostaną wykonane: posadzki granitowe, przemysłowe, techniczne i dywanowe oraz oświetlenie. Ponadto zostanie zaktualizowana dokumentacja instalacji fotowoltaicznej i instalacji źródeł ciepła-chłodu, które to instalacje następnie zostaną wykonane. Magazyn zostanie częściowo wyposażony.

Termin realizacji: 2021-2022

Całkowita wartość powyższej inwestycji: 6.000.000 zł 

źródło: Biuro Kultury UMWP
red.: Aneta Kursa
fot.:Kamil Timoszuk

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook