Dodana: 28 lipiec 2020 09:33

Zmodyfikowana: 28 lipiec 2020 09:33

Międzynarodowy festiwal kultur „Peretocze 2020”

Już po raz osiemnasty białowieską publiczność przywitają otwarte wrota „Peretocza”. Koncerty zespołów prezentująch kultury: polską, białoruską, żydowską, cygańską, litewską, rosyjską i ukraińską wybrzmią 1 sierpnia w miejskim amfiteatrze. Początek o godz. 18.00.

Ilustracja do artykułu peretocze.jpg

„Peretocze” to koncerty, podczas których muzycy z lokalnie działających zespołów występują na scenie obok zawodowców z zagranicy – jest więc okazja i do znaczących przeżyć artystycznych, ale i do poznania współczesnej, kulturalnej aktywności mieszkańców naszego regionu. Jest symbolem otwartości, to białoruska nazwa wrót stodoły – przedtocza, miejsca spotykanego u wszystkich zamieszkałych tu narodów, w którym niegdyś kwitło życie kulturalne i towarzyskie, gdzie odbywały się wesela i zabawy wiejskie. Idea imprezy zrodziła się z fascynacji Mikołaja Buszko, dyrektora Fundacji, regionem Puszczy Białowieskiej – jego przeszłością historyczną, walorami przyrodniczymi, tradycją i kulturą.

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” prezentują wartości duchowe terenu niezwykle zróżnicowanego pod względem kulturowym, wyznaniowym i narodowościowym. Południowo-wschodnia Białostocczyzna należy do jednego z najciekawszych w Polsce, na co z pewnością oddziałały wzajemne wpływy sąsiadujących ze sobą krajów. Wpływy te doskonale obrazuje tradycja muzyczna, będąca mozaiką różnych stylów i manier wykonawczych.

Prezentacja kultury wielu narodów jest niezwykle istotna, gdyż przybliża mieszkańcom historię ziemi, na której żyją i pobudza do refleksji na temat swoich korzeni. Świadomość własnej tożsamości pomaga także zrozumieć, dlaczego spotyka się takie a nie inne nazwy miejscowości i uroczysk, z jakimi wydarzeniami związane są pozostałe tu żydowskie i niemieckie cmentarze, jak wyglądała kiedyś kultura tradycyjna.
źródło: Fundacja „Muzyka Cerkiewna” 
oprac. Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook