Dodana: 15 marzec 2021 12:51

Zmodyfikowana: 15 marzec 2021 13:04

Warsztaty i konkurs plastyczny „Festiwal Marzanny”

Trochę słomy, sznurka i drewna wystarczy, by zrobić Marzannę i przy jej użyciu pożegnać zimę. O zwyczaju i sposobie wykonywania symbolicznej kukły opowiedzą instruktorzy Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (PMKL) w ramach uruchamianych w poniedziałek (15.03) warsztatów. Towarzyszy im konkurs „Nasza Marzanna”.

Słomiana marzanna

Zwyczaj topienia Marzanny, a więc słomianej kukły symbolizującej zimę lub śmierć, sięga XV w. i ma swoje źródła w pogańskich obrzędach słowiańskich. Jego przeprowadzenie miało na celu przegnanie zimy, zakończenie okresu uśpienia przyrody oraz zagwarantować urodzaj. Obecnie Marzannę  topi się 21 marca, pierwszego dnia kalendarzowej wiosny.

„Marzannowe” warsztaty planowane było w PMKL już w ubiegłym roku, przeszkodziła jednak pandemia. W tym, organizatorzy nie dali za wygraną i przygotowali je w reżimie sanitarnym, w małych, maksymalnie sześcioosobowych grupach.

Warsztaty odbędą się w dniach 15-19.03. w godz. 9-15. Uczestnicy wykonają własnoręczne, ale pod okiem instruktorów swoje Marzanny. Organizator zapewnia słomę i drewno, dodatkowe materiały ekologiczne powinni przynieść ze sobą uczestnicy. Prace praktyczne poprzedzą pogadanki na temat obyczajów związanych z pożegnaniem zimy. Zapisy na warsztaty prowadzone są za pośrednictwem adresu a-mailowego: edukacja@pmkl.pl oraz telefonicznie: 508 336 816 lub 85 743 60 82 w. 24.

Przygotowane podczas warsztatów prace, mogą być zgłoszone w konkursie „Nasza Marzana”. Jest on skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz rodzin.

Aby wziąć w nim udział, należy przygotować Marzannę, wykorzystując ekologiczne materiały, sfotografować wykonaną pracę i przesłać zdjęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@pmkl.pl.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej to instytucja podległa Samorządowi Województwa Podlaskiego.

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: PMKL

Plakat informujący o warsztatach i konkursie dotyczącym Festiwalu Marzanny

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook