Dodana: 5 marzec 2020 08:25

Zmodyfikowana: 5 marzec 2020 08:26

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza dofinansowany przez MKiDN

Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach otrzymał dofinansowanie z ministerialnego programu Kultura Dostępna w kwocie 87 tys. zł na realizację całorocznego programu zatytułowanego „Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza”.

Ilustracja do artykułu Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza.jpg

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza to cykl działań dedykowany 200-osobowej grupie uczniów Szkoły Podstawowej w Sejnach (od klas IV po klasy VIII). Dzieci i młodzież  –  poprzez sztukę i edukację – poznawać będą bogate dziedzictwo wielokulturowego regionu, w którym żyją. Program przewiduje ponadto spotkania z teatrem, muzyką (także klasyczną), literaturą i sztuką ludową. Osią tematyczną wszelkich działań będzie „małe centrum świata”, czyli pogranicze jako miejsce, gdzie spotykają się ze sobą różne tradycje, kultury, języki, religie.

Program dotyczący tradycji wielokulturowych Sejneńszczyzny dedykowany jest najmłodszym uczniom: trzecio- i czwartoklasistom. Spotkania warsztatowe, które wprowadzą dzieci w tradycje sąsiedzkie regionu, będą miały charakter wykładów a także podróży/wycieczek związanych z tematem. Ważnym narzędziem będzie sztuka i jej elementy (rzeźba, malarstwo, ceramika, śpiew, taniec, sztuka ludowa). Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, i trwać będą cały dzień lekcyjny. Drugim elementem programowym będą podróże do miejsc ważnych kulturowo czy religijnie. Każda z klas będzie brała udział w trzech podróżach – do litewskiego Puńska, Gabowych Grądów zamieszkałych przez Rosjan staroobrzędowców i Suwałk - do Muzeum Okręgowego, gdzie znajduje się znakomita wystawa dotycząca regionu.

Pozaszkolne zajęcia realizowane będą w kilku blokach:

- Klasa Literacka – skupiona wokół trzech pisarzy, wywodzących się z trzech różnych tradycji kulturowych, związanych z sejneńskim pograniczem: Miłosza, Baranauskasa, Rozenfelda.

- Klasa Muzyki Klasycznej - dedykowany klasie VII program ma na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi w zakresie historii muzyki, której to dziedziny nie obejmuje podstawowe nauczanie szkolne.

- Klasa Teatralna - zakłada wyposażenie młodych ludzi w wiedzę o europejskiej kulturze humanistycznej, w której tradycje teatru sięgają źródeł starożytności i kultury śródziemnomorskiej.

- Klasa Muzyki Miejsca – zakłada stworzenie zespołu muzycznego spośród uczestników. Muzyka Miejsca z Sejn powstanie przy użyciu tradycyjnych instrumentów akustycznych i nowoczesnych instrumentów elektronicznych, a także i przede wszystkim będą to dźwięki natury - wody, kamieni i drewna.

- Klasa Sztuki Ludowej – po zapoznaniu się z tradycjami rękodzielniczymi kultywowanymi na Sejneńszczyźnie, uczestnicy samodzielnie wykonają – wykorzystując podstawowy płócienny splot tkacki – zakładkę do książki, krajkę lub niewielką tkaninę.

Przewodnikami i mistrzami będą wybitni artyści różnych profesji, opiekunami merytorycznymi prowadzącymi zajęcia pozaszkolne będą nauczyciele. Projekt zakończy uroczysta prezentacja, przygotowana zostanie wystawa, zaprezentowane zostaną efekty.

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza – czytaj na stronie Pogranicza 

źródło: Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów"

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook