Dodana: 14 wrzesień 2020 13:48

Zmodyfikowana: 16 wrzesień 2020 09:05

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku

Już od 1982 r. chóry z całego świata prezentują się w Polsce na największym i najbardziej prestiżowym festiwalu muzyki cerkiewnej. W dniach od 17 do 20 września odbędzie się XXXIX edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku. Nadana mu przez Ministerstwo Kultury kategoria zerowa, stawia go na równi z Konkursem Chopinowskim i Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Ilustracja do artykułu 30.05.20 OiFP w barwach Jagi (1).jpg

W latach 2003 -2020 Patronat Artystyczny nad Festiwalem sprawował Maestro Krzysztof Penderecki. Jego twórczość  często  inspirowała  muzyka  cerkiewna,  o  czym pamiętają organizatorzy  Festiwalu–podczas  majowych koncertów wielokrotnie wybrzmiewały jego kompozycje. Honorowy  Patronat od  2000  r.  sprawuje również Prezydent RP. Od wielu  lat Festiwalowi  patronuje Związek Kompozytorów Polskich.

Festiwal jest pierwszą imprezą na świecie prezentującą muzykę cerkiewną od początku chrześcijaństwa do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki tworzonej przez polskich kompozytorów. W czasie Festiwalu w kraju i za granicą odbywają się polskie i światowe premiery najlepszych kompozycji. Festiwal to wydarzenie elitarne artystycznie gdyż gromadzi chórzystów z całego świata, kompozytorów muzyki cerkiewnej oraz dyrygentów. Jego międzynarodowa ranga wynika z najwyższego poziomu artystycznego. Prezentowana muzyka cerkiewna ma charakter międzynarodowy, ale stanowi również nieodłączną część składową kultury narodowej Polski.

- Festiwal nigdy nie miał ambicji, aby stać się wydarzeniem liturgicznym – podkreśla Mikołaj Buszko, dyrektor Festiwalu.

– Od początku jest to impreza świecka. Chcieliśmy oprócz walorów duchowych wydobyć również walory artystyczne muzyki cerkiewnej i przybliżyć ją szerokiej publiczności.

Podczas Festiwalu muzykę cerkiewną wykonują chóry bez względu na narodowość i wyznanie, a więc nie tylko wyznawcy prawosławia, ale również  katolicy,  grekokatolicy,  protestanci,  muzułmanie,  buddyści, wyznawcy judaizmu. Przez 38 lat na Festiwalu wystąpiło 895 chórów z 41 państw i 5 kontynentów.

oprac.: Kamil Timoszuk
fot.: Malgorzata Sawicka

facebook