Dodana: 4 grudzień 2019 13:47

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2019 13:47

Ikony – relikty podlaskich świątyń

Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza od 6 do 8 grudnia br. na ostatni muzealny weekend z cyklu „7 muzealnych weekendów na 70-lecie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”. Wstęp wolny na ekspozycję stałą, wernisaże, wykłady i spotkania. Ostatnie wejście na ekspozycję o godz. 16.00

Ilustracja do artykułu weekend Supraśl wydarzenie.jpg

Muzeum Ikon w Supraślu z okazji jubileuszu 70-lecia Macierzystej Placówki – Muzeum Podlaskiego w Białymstoku otworzy nową tematycznie cześć ekspozycji Salę Podlasie: ikony-relikty podlaskich świątyń. W nowej przestrzeni ekspozycyjnej znajdą się XVI-, XVII- i XVIII-wieczne obiekty ocalałe z nieistniejących dziś świątyń. Zostaną zaprezentowane w kontekście narracji historycznej  i dotyczącej sztuki sakralnej terenów Podlasia.

W kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu znajdują się obecnie dwa zespoły ikon będących zachowanymi reliktami z podlaskich świątyń. Do jednego należą dwa wizerunki – Archanioł Michał i Prorok Aaron. Ikony pochodzą z wrót diakońskich późnomanierystycznego ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP  w Supraślu. Przegroda ołtarzowa została zniszczona w czasie II wojny światowej i są to obok zachowanych fragmentów konstrukcji ikonostasu jedyne zachowane obiekty z niego pochodzące. Na zakup ikon muzeum uzyskało dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środki Marszałka Województwa Podlaskiego. Ikony-relikty z ikonostasu, fragmenty snycerowanej konstrukcji oraz 30 zachowanych fragmentów XVI-wiecznej polichromii cerkwi Zwiastowania NMP monasteru Supraskiego są najcenniejszymi obiektami w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu.

Kolejny zespół o podlaskiej proweniencji stanowią osiemnastowieczne wizerunki z przedstawieniami apostołów i proroków pochodzących z ikonostasu nieistniejącej drewnianej cerkwi w Czyżach pw. Zaśnięcia NMP (cerkiew spłonęła). Zespół ikon z Czyż jest unikatowym dziedzictwem artystycznym związanym z dziejami Cerkwi na Podlasiu. Parafia w Czyżach funkcjonująca jako jedna z najstarszych na tych terenach przeszła drogę historyczną poprzez prawosławie, przyjęcie unii i restytucję prawosławia. Z wczesnego okresu funkcjonowania świątyni, dzięki uprzejmości Prawosławnej Parafii w Czyżach, zostanie zaprezentowane najstarsze zachowane na Podlasiu skrzydło rajskich wrót datowane na XVI wiek.

 

piątek 6 grudnia 2019

 

godz. 15.00 Sala Podlasie

  • IKONY-RELIKTY PODLASKICH ŚWIĄTYŃ – wernisaż wystawy i przedstawienie założeń nowo powstałej ekspozycji
  • O pracach nad publikacją Katalog zabytków sztuki w Polsce, Powiat bia­łostocki i odnalezieniu w Topilcu ikon z cerkwi w Supraślu – dr Marcin Zgliń­ski, dr Katarzyna Kolendo-Korczak, dr hab. Zbigniew Michalczyk, Piotr Jamski (Warszawa, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)

sobota 7 grudnia 2019 r.

godz. 11.00 sala warsztatowa Muzeum Ikon

Kanwy historyczne stosowane w podobraziach malarskich na przykładzie obrazów dawnych mistrzów i siedemnastowiecznych ikon-reliktów z wrót diakońskich ikonostasu supraskiego – spotkanie z Martą Pokojowczyk, artystką, specja­listką w dziedzinie tkaniny artystycznej, Muzeum Ikon w Supraślu

godz. 16.00 Sala im. Profesora Jerzego Nowisielskiego

OCZYSZCZENIE – wernisaż wystawy prac Borysa Fiodorowicza inspirowanych ikoną i ręcznikiem – motywami i ich znaczeniami występującymi na tkaninach obrzędowych. W aranżacji wystawy zostaną pokazane ręczniki obrzędowe ze zbiorów Muzeum w Bielsku Podlaskim, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Bia­łymstoku.

niedziela 8 grudnia 2019 r.

godz. 11.00

Tożsamość kulturowa mieszkańców Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie nowożytnym – wykład, dr hab. Piotr Chomik, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

godz. 16.00

Najstarsze ikony na Podlasiu – wykład, Joanna Tomalska-Więcek, Kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

mat.org.
oprac.ak

 

facebook