Dodana: 12 październik 2017 18:18

Zmodyfikowana: 12 październik 2017 19:51

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu obchodzi jubileusz 55-lecia

To jedna z najważniejszych instytucji kultury nie tylko w Podlaskiem, ale i w kraju. Każdego roku przyjazne progi dawnego pałacyku rodziny Starzeńskich przyciągają do Ciechanowca tysiące widzów zainteresowanych nie tylko samą historią rolnictwa na tych ziemiach, ale i niezwykle ciekawymi wystawami, festynami, odpustami, koncertami. Tylko w ubiegłym roku takich widzów było ponad 80 tysięcy. Ten rok zapowiada się zaś pod tym względem jeszcze bardziej imponująco.

Ilustracja do artykułu IMG_20171012_165155_1.jpg

Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego z okazji jubileuszu 55-lecia wręczył w czwartek 12 października Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego pani Dorocie Łapiak, wieloletniej dyrektorce tej placówki. Zarząd Województwa przyznał to odznaczenie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków Podlasia. Pani dyrektor otrzymała także pamiątkową ikonę św. Antoniego Wielkiego specjalnie napisaną z tej okazji przez Michała Piekarskiego, stypendystę Marszałka Województwa Podlaskiego.

- To miejsce jest symbolem naszego regionu, możemy tu poznać dawną architekturę regionu. W tych wszystkich zagrodach, chatach znajdujemy ten dawny czar Podlasia, który odchodzi już w niepamięć - mówił w czasie gali Jerzy Leszczyński.

Marszałek Jerzy Leszczyński w swoim przemówieniu podkreślił swoje bliskie związki z Muzeum, w którym przez pewien czas pracował. I dodał: - To dzięki waszej ciężkiej pracy ta placówka tak się rozwinęła w ostatnim czasie i stała się prawdziwą wizytówką Podlasia - zwrócił się do dyrekcji i pracowników Muzeum Jerzy Leszczyński. - A dzięki ciągłemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych placówka ciągle rozbudowuje sie i rozwija.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr. Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr. Kazimierza Uszyńskiego. Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.

- W ciągu tych 55 lat muzeum przeszło różne koleje losów, ale śmiało mogę stwierdzić, że tych sukcesów było jednak więcej – przyznaje Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. – Dzięki temu dzisiaj nasza placówka ma stałe miejsce na mapie kultury na terenie naszego kraju. Jesteśmy muzeum o bardzo zróżnicowanej strukturze – poszczególne działy merytoryczne możemy uznać jako nasz sukces. Nieustannie staramy się też sprostać potrzebom dzisiejszych czasów z wykorzystaniem nowych środków, multimediów. Dzisiaj zresztą otwieramy też taką nową-starą wystawę dotyczącą stricte historii rolnictwa. To była pierwsza ekspozycja w naszym muzeum, ale od 2008 roku - od czasu remontu pomieszczeń pałacowych - uznaliśmy, że wnętrza pałacowe nie są dla niej najlepsze i zastąpiliśmy ją wystawą wnętrz historycznych.

Od dzisiaj więc pierwsze zbiory muzeum dotyczące tematyki rolniczej będzie można zobaczyć na interaktywnej wystawie w pawilonach między Oficyną a Stajnią. Łączy ona nowe techniki multimedialne z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. Dotyczy ona dziedzictwa dawnej wsi i historii rolnictwa oraz rozwoju techniki rolniczej na przestrzeni wieków. Najstarsze eksponaty pochodzą z XIX wieku.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu choć obchodzi bowiem piękny jubileusz 55-lecia istnienia i korzysta z zabytkowych wnętrz, nie jest skostniałą instytucją. Wręcz przeciwnie – w ostatnich latach korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań, by za pomocą multimediów, mediów społecznościowych przekonać do siebie jak najwięcej widzów. Kolejne inwestycje, eksponaty – jak choćby największa w Polsce kolekcja zabytkowych ciągników i wozów wiejskich – zachęcają do odwiedzin kolejne pokolenia miłośników starych maszyn i historii.

Całe zbiory Muzeum liczą ponad 28 tys. eksponatów (w tym ponad 300 maszyn i narzędzi rolniczych), które prezentowane są zwiedzającym w 43 ekspozycjach stałych. W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej (XVIII - pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada punkty zamiejscowe w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie Łazy (wiatrak) i Winnie Chroły (szkoła wiejska).

Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Artystyczny, Budownictwa Wiejskiego - Skansen, Techniki Rolniczej, Historii Uprawy Roślin, Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Muzeum Weterynarii i Oświatowo-Promocyjny.

Muzeum Rolnictwa cały czas jest unowocześniane, remontowane i dostosowywane do współczesnych potrzeb.

- W tej chwili jesteśmy w trakcie nowych inwestycji. W ramach RPO realizujemy projekt polegający na dokończeniu remontu naszych obiektów, rozpoczęliśmy też realizacje budowy centralnego magazynu zbiorów. Będzie to pierwszy pilotażowy w Polsce magazyn zbiorów jeśli chodzi o muzea – opowiada dyrektor Łapiak. – Budynek zbudowany będzie z trzech modułów, w tej chwili realizujemy dwa – a trzeci, największy, dopiero czeka na rozpoczęcie budowy. Magazyn studyjny będzie zabezpieczał pomieszczenia, planujemy też ekspozycję naszych zbiorów w tych pomieszczeniach, w tym ciągników.

W ramach obchodów w muzeum odbędzie się też dwudniowa konferencja naukowa dotycząca problematyki ochrony drewnianego budownictwa. Wezmą w niej udział muzealnicy z całej Polski. Obchody zakończą się w sobotę.

(mk, DKiDN)

facebook