Dodana: 24 kwiecień 2019 08:40

Zmodyfikowana: 24 kwiecień 2019 08:40

Spotkanie autorskie z ks. Janem Sochoniem

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza wyjątkowo w czwartek, 9 maja 2019 r. o godz. 18.00 na spotkanie z ks. Janem Sochoniem.

Ilustracja do artykułu ikona.png

Ks. Jan Sochoń  ur. 17 sierpnia 1953 r. w Wasilkowie, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kierownik Katedry Filozofii Kultury, filozof, teolog, poeta, eseista, krytyk literacki, biograf i wydawca pism ks. Jerzego Popiełuszki. 

Prace z zakresu filozofii chrześcijańskiej, a także przekłady z języka francuskiego i łaciny drukował w pismach teologicznych. Pod koniec lat osiemdziesiątych nawiązał współpracę z Polskim Radiem jako autor audycji poświęconych zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i literackim. Kontynuował także twórczość literacką i krytycznoliteracką. Wiersze, recenzje, artykuły drukował m.in. na łamach pism: „Nowe Książki” (od 1991), „Zeszyty Literackie”(od 1989), „Więź” (od 1989 do 1999). W 1992 roku został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Prowadził wykłady na temat środków społecznego przekazu oraz zajęcia zlecone ze stylistyki utworów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. W 1992 wszedł w skład redakcji „Trzeźwymi bądźcie”.

W latach 2000-2004 współpracował z redakcją katolicką Telewizji Polskiej. W 2002 objął funkcję redaktora naczelnego rocznika „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”, wydawanego przez UKSW. W tymże roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2008 wszedł w skład komitetu redakcyjnego pism „Studia Philosophiae Christianae” (UKSW), „Ethos”, do Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II, a w 2016 został powołany przez Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na członka czynnego tego Wydziału. W 2016 r.  zatwierdzono jego kandydaturę na Konsultora Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Episkopacie Polskim.

Od 2001 należał do zespołu biorącego udział w pracach nad procesem beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki oraz w opracowaniu jego monografii o charakterze hagiograficznym. W 2002 rozpoczął współpracę z International Institute for Hermeneutics (Kanada) oraz z wydawanym przez nich pismem „Hermeneutic Series”. Został członkiem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, oddziału Societá Internazionale Tommaso d’Aquino (w 2000), Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (w 2001), Towarzystwa Naukowego KUL (w 2006), Polskiego PEN Clubu (w 2009). 

Ks. Jan Sochoń otrzymał też wiele nagród m. in. nagrodę II stopnia Rektora UKSW za wybitne osiągnięcia badawcze, nagrodę Feniksa w latach 2003, 2016, Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego, nominację do nagrody „Nike”, medal Fundacji im. Ks. Janusza St. Pasierba za istotny wkład w utrwalanie pamięci o postaci i dziele tego kapłana, uczonego i poety.

Ks. Jan Sochoń jest cenionym nauczycielem akademickim, popularyzatorem myśli filozoficznej, uczestnikiem sympozjów i konferencji organizowanych przez polskie środowiska uniwersyteckie i literackie. Systematycznie współpracuje z wieloma czasopismami, m. in. z „Nowymi Książkami”, „Recogito” (Paryż, pismo internetowe), „Człowiekiem w Kulturze”, „Toposem”; „Migotaniami”, „Teologią Polityczną”, także Polskim Radiem i Telewizją Polską. Należy również do autorów, którzy brali udział w opracowywaniu haseł problemowych do „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, wydawanej przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Mieszka  i pracuje w Warszawie.
 

źródło: jansochon.pl

Spotkanie z ks. Janem Sochoniem odbędzie się w czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 18.00 w budynku głównym Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, VI piętro.

WSTĘP WOLNY

 

facebook