Dodana: 24 październik 2017 12:50

Zmodyfikowana: 24 październik 2017 12:50

Konkurs „P jak polski”

Fundacja PRO.PL dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ,,Ojczysty - dodaj do ulubionych" zorganizowała w tym roku konkurs „P jak polski”, stanowiący część akcji „To nasz język”. Działania były skierowane do szkół podstawowych i gimnazjów z miejscowości woj. podlaskiego liczących do 20 tys. mieszkańców. W finale z Podlaskiego znalazły się szkoły z Korycina, Choroszczy i Dobrzyniewa.

Ilustracja do artykułu polki.jpg

Konkurs polegał na przygotowaniu w dowolnie wybranej formie prac dotyczących zagadnień językowych. Główną nagrodą dla każdego z 3 finałowych zespołów jest przeprowadzenie dwudniowego finału akcji w miejscowościach, w których znajdują się nagrodzone szkoły. W czasie każdego finału odbędzie się prezentacja nagrodzonych prac oraz zostaną przeprowadzone warsztaty dla uczniów i nauczycieli oraz spotkania otwarte dla młodzieży i dorosłych danej miejscowości (lub także miejscowości okolicznych).

Gośćmi tych spotkań będą znane osoby związane z regionem lub inne znane postaci kultury, a także językoznawcy różnych specjalności. Warsztaty będą różnorodne tematycznie (np. dzieje znaczeń słów i frazeologizmów, emisja głosu dla uczniów i nauczycieli, warsztaty pisarskie, warsztaty z autoprezentacji). Ponadto jedno spotkanie warsztatowe będzie ściśle związane z tematem nagrodzonej pracy konkursowej. Poprowadzi je specjalista w danej dziedzinie.

Wszystkie spotkania będą pogłębiały wiedzę i sprawność uczniów i nauczycieli w po szczególnych dziedzinach.

Patronat nad konkursem P jak polski oraz nad akcją To nasz język sprawuje Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Szczegóły dotyczące wydarzeń w nagrodzonych szkołach w załącznikach poniżej.

facebook