Dodana: 28 wrzesień 2020 12:28

Zmodyfikowana: 26 luty 2021 09:23

Historia jest zawsze żywa - spotkania wokół historii regionu w Supraślu

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w Supraślu odbyło się spotkanie autorskie, przygotowane przez Parafię Prawosławną pw. św. Mikołaja w Topilcu oraz Akademię Supraską/Fundację OIKONOMOS. Wydarzenie zatytułowane "Tam i z powrotem", goszczące dwie autorki poruszające temat bieżeństwa i powrotów z bieżeństwa - Anetę Prymakę (Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czarne, 2017) i Julię Fiedorczuk (Pod Słońcem, Wydawnictwo Literackie, 2020) - przyciągnęło do Supraśla ponad 50 osób.

Uczestnicy spotkania siedzą na widowni. W pierwszym rzędzie duchowny prawosławny oraz kobieta i mężczyzna.

Spotkanie prowadził prof. Aleksander Naumow. Jego pytania oraz dygresje ukształtowały przestrzeń, w której obie autorki mogły swobodnie przedstawić własną wizję tworzenia dzieła odpowiadającego na potrzebę wyrażenia emocji i utrwalenia wspomnień rodzinnych w książkach. Przybliżone zostały również fragmenty ich prozy, wybrane i zaprezentowane przez prof. Naumowa. Ważnym punktem spotkania były także pytania oraz uwagi publiczności, na które cała trójka prelegentów udzielała wyczerpujących odpowiedzi.

Zaproszone autorki opisały dzieje osób zmuszonych do migracji przy wykorzystaniu odmiennych środków wyrazu i form literackich. Konfrontacja stworzonych przez nie dzieł pozwoliła spojrzeć na temat podróży w sposób szerszy, gdzie sama droga odgrywa szczególną rolę, natomiast cel wędrówki nie zawsze jest możliwy do osiągnięcia. 

Zadanie miało na celu zwrócenie uwagi na dwa aspekty: problem czytelnictwa w społeczeństwie oraz na rolę słowa pisanego jako nośnika energii społecznej. Spotkanie z autorkami książek o regionie pozwoliło jego uczestnikom zapoznać się z historią oraz docenić zaangażowanie osób trudzących się piśmiennictwem w kultywowanie tożsamości narodowej. 

Zadanie publiczne było współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.

 

na podst. materiałów organziatora

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook