Dodana: 22 luty 2011 14:11

Zmodyfikowana: 22 luty 2011 14:11

Piotr Tomaszuk - dyrektor Teatru Wierszalin

Urodzony 17 czerwca 1961 roku w Białymstoku. W roku 1984 ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W roku 1984 podjął studia na Wydziale Reżyserii Teatru Lalek PWST w Warszawie- filia w Białymstoku, gdzie absolutorium uzyskał w roku 1987. W okresie między 1986 a 1989 rokiem był zatrudniony w Białostockim Teatrze Lalek w charakterze asystenta, a następnie samodzielnego reżysera. Tam też debiutował reżyserując spektakle dla dzieci "O medyku Feliksie" i  "Turlajgroszek", do których scenariusze napisał samodzielnie, a także przedstawienie dla widzów dorosłych  "Polowanie na lisa" Sławomira Mrożka.

W roku 1989 został przez Wojewodę Gdańskiego powołany na stanowisko dyrektora artystycznego Teatru Lalki i Aktora "Miniatura" w Gdańsku. Stanowisko to piastował do 1991 roku.

W latach 2000-2003 pełnił funkcję Dyrektora Naczelnego I Artystycznego Teatru "Banialuka" w Bielsku-Białej a także Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej "Animacje" Bielsko-Biała 2002.

Od roku 2005 do chwili obecnej jest kierownikiem artystycznym Teatru Guliwer w Warszawie.

W roku 1991 założył niezależną grupę teatralną pod nazwą "Towarzystwo Wierszalin", działającą do 2006 roku.

W roku 2006 został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego I Arystycznego nowo utworzonej wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury - Teatru Wierszalin w Supraślu.

W roku 1996 założył istniejącą do chwili obecnej "Fundację Wierszalin".

W czasie pracy zawodowej współpracował w charakterze wykładowcy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Teatralnymi w Białymstoku i Wrocławiu, prowadził warsztaty i wykłady na Uniwersytecie w Portland (USA), Londynie, Meksyku. Wielokrotnie współpracował z Teatrem Telewizji realizując telewizyjne wersje spektakli "Polowanie na lisa" Sławomira Mrożka, "Turlajgroszek" Piotra Tomaszuka i Tadeusza Słobodzianka, "Klątwa" Stanisława Wyspiańskiego, "Olbrzym" Philipe Dorin, "Medyk" Piotra Tomaszuka i "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk, "Żywot Józefa" Mikołąja Reja w adaptacji Kzimierza Dejmka.

Jest autorem scenariuszy, słuchowisk radiowych oraz sztuk teatralnych.
Był wielokrotnie nagradzany, między innymi w roku 1994 Nagrodą im. Konrada Swinarskiego zaś w  roku 1996 Nagrodą ZASP im. Leona Schillera,  a także indywidualnymi nagrodami reżyserskimi na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych we Wrocławiu, Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej M K i D N.

Teatr "Wierszalin" trzykrotnie zdobył prestiżową nagrodę Frige First na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu (za "Turlajgroszka", "Merlina" oraz "Medyka") Pierwszą Nagrodę na Festiwalu "Klasyka Polska" w Opolu (za "Klątwę"), został wyróżniony Dyplomem Honorowym Ministra Spraw Zagranicznych R.P. za Wybitne Zasługi dla Kultury Polskiej w Świecie, a także nagrodą  Krytyków Polskiego Ośrodka I.T.I. za popularyzację polskiej kultury teatralnej za granicą w uznaniu wartości, jakie działalność  Towarzystwa Wierszalin wnosi do teatru światowego.

W roku 2006 Piotr Tomaszuk został odznaczony Srebrnym Medalem "Zaslużony Kulturze Gloria Artis" przez Ministra Kultury I Dziedzicwa Narodowego.

Materiały Teatru Wierszalin

facebook