Dodana: 22 październik 2015 10:53

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 15:31

Historia budowy OiFP

9 lipca 2004 roku został podpisany pomiędzy Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Wojewodą Podlaskim i Prezydentem Miasta Białegostoku list intencyjny o współdziałaniu na rzecz budowy  „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska” w Białymstoku

25 października 2004r – Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr XXII/237/04 w sprawie utworzenia „Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska”.

14 grudnia 2004r. Zarząd Województwa Podlaskiego  podjął uchwałę nr 119/1550/04 w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt budowy Opery Podlaskiej – Centrum Muzyki i Sztuki.

29 kwietnia 2005r. – rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Opery Podlaskiej – Europejskiego Centrum Muzyki i Sztuki w Białymstoku.

1 sierpnia 2005r. - zawarto ze zwycięzcą konkursu firmą „Marek Budzyński – architekt” sp. z o.o.  umowę na wykonanie dokumentacji projektowej gmachu opery. 

29 sierpnia 2015r.– Sejmik Województwa Podlaskiego  podjął uchwałę nr XXX/370/05 w sprawie utworzenia na bazie Filharmonii Podlaskiej „Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku”.

9 września 2005r. podpisano porozumienie w sprawie utworzenia i współfinansowania Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przez Województwo Podlaskie i Ministra Kultury. Opera otrzymała status narodowej instytucji kultury – pierwszej w województwie podlaskim.

22 kwietnia 2006r. wmurowano kamień węgielny pod budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

 28 czerwca 2006r. została zawarta umowa z firmą „WARBUD” S.A. na wykonanie robót budowlanych przy  gmachu opery do stanu surowego otwartego - w ramach I etapu budowy.

5 lipca 2006r. protokolarnie   generalnemu wykonawcy przekazano plac budowy. Rozpoczęto realizacje I etapu budowy.

14 maja 2008r.  – została zawarta umowa nr 2/198/2008 z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

28 listopada 2008r. – został złożony wniosek o dofinansowanie budowy gmachu opery w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

7 kwietnia 2009r.  – został złożony wniosek o dofinansowanie do Komisji Europejskiej.

7 kwietnia 2009r. – zostały zawarta umowa z firmą UNIBEP S.A. na roboty wykończeniowe w gmachu opery oraz umowa z PPUH „RODEX” sp. z o.o. na wykonanie fasady szklanej oraz świetlików.

 

 

25 maja 2009r. zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na sprawowanie nadzoru autorskiego.

15 czerwca 2009r. zawarto umowę z artystą rzeźbiarzem Dominikiem Wdowskim na wykonanie 10 par rzeźb do Sali koncertowej.

29 czerwca 2009r. – została zawarta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa nr POIS.11.02.00-00-044/08-00 na dofinansowane budowy w kwocie 100 620 000zł.

11 sierpnia 2009r. została zawarta umowa z firmą LTT sp. z o.o. na wykonanie technologii sceny i widowni oraz instalacje elektrotechniczne.

17 listopada 2009r. zawarto umowę z Biurem Konsultingowym „FENIKS” Roman Kaźmierczak na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie ochrony p.poż. nad realizacją II etapu budowy.

5 lutego 2010r. zawarto umowę z twórca szkła artystycznego Tomaszem Urbanowiczem z pracowni Archiglass.

15 lutego 2010r. zawarto umowę z firmą „Zych Zakłady Organowe” na wykonanie organów piszczałkowych w Sali koncertowej.

7 kwietnia 2010r. notyfikacja przez KE wniosku o dofinansowanie.

29 października 2010r. zakończono roboty budowalne przy fasadzie szklanej i świetlikach.

1 sierpnia 2011r. zakończono montaż rzeźb w Sali koncertowej.

30 sierpnia 2011r. zawarto umowę z Panią Teresą Murak na wykonanie rzeźby głowy kompozytora i umieszczenie jej na dachu gmachu Opery.

18 października 2011r. ukończono prace związane z montażem organów piszczałkowych.

25 października 2011r. zawarto umowę z artysta –plastykiem Rafałem Olbińskim na wykonanie obrazu na kurtynie p.poż. na dużej scenie.

30 listopada 2011r. zakończono roboty budowalne wykończeniowe.

19 grudnia 2011r. zakończono prace związane z montażem szkła artystycznego w foyer gmachu Opery.

18 lipca 2012r. zakończono montaż systemu multimedialnego.

17 sierpnia 2012r. zakończono montaż rozbudowanego systemu zewnętrznego monitoringu gmachu Opery.

12 września 2012r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.

23 września 2012r. został przeprowadzony „Dzień otwarty” dla mieszkańców województwa podlaskiego.

28-30 września 2012r. inauguracja nowego obiektu gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook