Dodana: 17 sierpień 2011 07:49

Zmodyfikowana: 22 październik 2015 10:37

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej - Damian Tanajewski

Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej
- Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku

 Damian Tanajewski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Rachunkowość, kontrola wewnętrzna i audyt. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym (Certyfikat Ministra Finansów). Swoje umiejętności kształcił na wielu szkoleniach i kursach. Pracę zaczynał w 2003 roku w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Od 2005 roku audytor wewnętrzny, a następnie dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Prowadził szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego oraz funduszy unijnych. Od października 2011 roku zastępca Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, w sierpniu 2014 roku został p.o. Dyrektora OiFP. Następnie wygrał konkurs na stanowisko Dyrektora OiFP i pełni tę funkcję od 21 kwietnia 2015 roku. Producent oper: „Straszny dwór” i „Traviata”, musicali: „Korczak” i „Upiór w operze”, a także bajek muzycznych dla dzieci „Jaś i Małgosia” oraz „Adonis ma gościa”. Wiedzę na temat teatru zgłębiał pod okiem tak znakomitych specjalistów, jak M. Wojciechowski czy prof. P. Dobrzycki. Wśród reżyserów, z którymi współpracował jako producent, znajdują się m.in.: W. Kępczyński, R. Skolmowski, A. Korytkowska-Mazur, J. Szydłowski. Odwiedził wiele teatrów w Polsce i za granicą, by przyjrzeć się profilowi ich działalności, uczestniczył w targach, szkoleniach i spotkaniach związanych z tematyką prowadzenia teatru. Bardzo szybko okazało się, że opera stała się nie tylko miejscem pracy, ale również ogromną pasją i fascynacją nowego dyrektora. Był pomysłodawcą i współtwórcą wielu przedsięwzięć eventowych realizowanych w Operze i Filharmonii Podlaskiej, organizował m.in.: Galę Sylwestrową, kolejne edycje Festiwalu Halfway, imprezy tematyczne związane z jubileuszami działalności podlaskich firm. Obecnie prowadzi bogatą działalność repertuarową, łącząc miłość do sztuki z konsekwentnym programem zarządzania.

 

facebook