Dodana: 27 luty 2019 11:05

Zmodyfikowana: 27 luty 2019 11:55

„Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021 -2030 – diagnoza” – rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do województwa podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Program rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030 – diagnoza”, zarząd województwa podlaskiego podjął uchwałę (26 lutego br.) w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab” na realizację zadania pn. „Diagnoza stanu kultury w województwie podlaskim”.

Ilustracja do artykułu feedback-2849590_1280.jpg

Otwarty konkurs ofert miał na celu wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi diagnozę stanu kultury w województwie, w powiązaniu z założeniami obecnie realizowanego „Programu rozwoju kultury w województwie podlaskim do roku 2020”. Zadanie obejmuje pierwszy etap prac nad "Programem rozwoju kultury w województwie podlaskim na lata 2021-2030". 

fot. pixabay

Pliki do pobrania

facebook