Dodana: 13 luty 2017 15:22

Zmodyfikowana: 13 luty 2017 15:22

Dotacje z budżetu województwa na realizację zadań publicznych w 2017 roku należących do Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2017 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Poniżej znajduje się: lista dotowanych zadań oraz lista podmiotów, którym zostały przyznane nagrody rzeczowe.

Lista – udzielonych dotacji

Lista – nagrody rzeczowe

W konkursach złożono w sumie 239 ofert (z czego 21 nie spełniły wymogów formalno-prawnych). Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zdecydował o dofinansowaniu 105 zadań publicznych na łączną kwotę 750.000 zł.

POSTĘPOWANIE PO PRZYZNANIU DOTACJI PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W celu zawarcia umowy, należy skontaktować się z tutejszym Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 534 lub na podany adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl. Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Departamentu odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Aktualizacji podlega:

- opis realizacji zadania,

- harmonogram,

- kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Ofertę należy zaktualizować co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, aby możliwe było przygotowanie umowy. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

W celu odebrania proponowanych nagród rzeczowych prosimy o kontakt z pracownikami  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 537,
85 66 54 532, 85 66 54 534  lub na podany adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl

facebook