Dodana: 20 marzec 2018 10:31

Zmodyfikowana: 20 marzec 2018 10:31

Dotacje z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Poniżej w załącznikach znajduje się: lista dotowanych zadań oraz lista podmiotów, którym zostały przyznane nagrody rzeczowe.

W konkursie złożono w sumie 299 ofert (z czego 36 nie spełniło wymogów formalno-prawnych). Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zdecydował o dofinansowaniu 145 zadań publicznych na łączną kwotę 1.200.000 zł.

POSTĘPOWANIE PO PRZYZNANIU DOTACJI PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W celu zawarcia umowy, należy skontaktować się z tutejszym Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 537 lub na podany adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl. Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Departamentu odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Aktualizacji podlega:

- harmonogram,

- kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Ofertę należy zaktualizować co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania, aby możliwe było przygotowanie umowy. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

W celu odebrania proponowanych nagród rzeczowych prosimy o kontakt z pracownikami  Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 537, 85 66 54 532, 85 66 54 534  lub na podany adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl

 

facebook