Dodana: 27 kwiecień 2016 08:51

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2016 14:58

Dotacje z budżetu województwa na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2016 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

Poniżej znajduje się: lista dotowanych zadań; lista podmiotów, którym zostały przyznane nagrody rzeczowe; lista ofert, które nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o konkursie, a także lista ofert, które pomimo pozytywnej oceny formalnej nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków.

Lista dotowanych zadań 

Lista – nagrody rzeczowe

Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych

Oferty, które nie uzyskały dofinansowania 

W konkursach złożono w sumie 171 ofert  (z czego 22 nie spełniły wymogów formalno-prawnych), zaś łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła 3 502 869,40 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego po zapoznaniu się z protokołem komisji konkursowej zdecydował o dofinansowaniu 62 zadań publicznych na łączną kwotę 630.000 zł.

POSTĘPOWANIE PO PRZYZNANIU DOTACJI PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W celu zawarcia umowy, należy skontaktować się z tutejszym Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 534 lub na podany adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl. lub katarzyna.soljan@wrotapodlasia.pl . Po przyjęciu Państwa zgłoszenia, pracownik Departamentu odblokuje dotowaną ofertę w systemie witkac.pl, aby umożliwić jej aktualizację, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Aktualizacji podlega:

- opis realizacji zadania,

- harmonogram,

- kosztorys realizacji zadania.

Po wprowadzeniu zmian, należy ponownie złożyć ofertę, klikając na hasło „Złóż ofertę”. Gdy umowa zostanie sporządzona, zostaną Państwo poinformowani o możliwości jej podpisania.

 

W celu odebrania proponowanych nagród rzeczowych należy zgłosić się do tutejszego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem telefonu 85 66 54 534 lub na podany adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl

facebook