Dodana: 16 marzec 2018 14:29

Zmodyfikowana: 16 marzec 2018 14:40

„Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej” – konkurs rozstrzygnięty!

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora zadania publicznego, należącego do Województwa Podlaskiego w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, realizowanego w 2018 roku, Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji stowarzyszeniu 9dwunastych na realizację zadania pn. Program wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła! 2018”. Kwota dotacji wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

W ramach otwartego konkursu ofert wpłynęły cztery oferty, z czego dwie nie spełniły wymogów formalnych. Komisja konkursowa pozytywnie oceniła dwie pozostałe oferty, a następnie zarekomendowała do dofinansowania ofertę stowarzyszenia 9dwunastych pn. Program wzmacniania działań obywatelskich „W Różnorodności siła! 2018” jako najwyżej ocenioną pod kątem merytorycznym i w pełni odpowiadającą na założenia, określone w ogłoszeniu konkursowym.

Otwarty konkurs ofert miał na celu wyłonienie operatora, który opracuje i przeprowadzi konkurs na realizatorów projektów w ramach zadania „Dialog międzykulturowy i rozwój świadomości obywatelskiej”, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting).

Informacje o konkursie na realizatorów projektów  będą zamieszczane na stronie Wrota Podlasia oraz na stronie operatora konkursu - stowarzyszenia 9dwunastych.

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

fot.pixabay

facebook