Dodana: 12 luty 2021 13:47

Zmodyfikowana: 12 luty 2021 13:47

„XXII Dni Kultury Kresowej Białystok 2021 online” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oddział w Białymstoku 08 lutego 2021 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XXII Dni Kultury Kresowej Białystok 2021 online” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ilustracja do artykułu Wielki Jarmark Kaziukowy-002.jpg

Ofertę złożono działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 lutego 2021 r. do dnia
19 lutego 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook