Dodana: 5 sierpień 2020 15:25

Zmodyfikowana: 5 sierpień 2020 15:31

110 lat „Strzelca" w Polsce, 25 lat w powiecie grajewskim. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Związek Strzelecki „Strzelec” - Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Historia „Strzelca" historią niepodległości, 110 lat „Strzelca" w Polsce, 25 lat w powiecie grajewskim” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu godlo strzelec.jpg

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 5 sierpnia 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook