Dodana: 5 lipiec 2021 15:25

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2021 11:18

Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44 – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

Scena letnia w Siedlisku Kultury Solniki 44 to oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert, jaką 1 lipca br. złożyło Stowarzyszenie Promocji Artystycznej.

Zeszyt z nutami na fortepianie.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od 5 do 12 lipca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook