Dodana: 12 czerwiec 2019 15:03

Zmodyfikowana: 12 czerwiec 2019 15:03

Pokazy działania i sprawności kawalerii”- oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 11 czerwca 2019 r. Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Pokazy działania i sprawności kawalerii” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.kuklinska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia
18 czerwca 2019 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Pliki do pobrania

facebook