Dodana: 8 marzec 2018 14:46

Zmodyfikowana: 9 marzec 2018 14:40

Piknik XVII wieczny. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 07 marca 2018 r. Stowarzyszenie zwykłe o nazwie „Jazda Historyczna” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „PIKNIK XVII WIECZNY- OBCHODY 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKE” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450).

Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: katarzyna.korycka@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 09 marca 2018 r. do dnia
15 marca 2018 r..
Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego 

Pliki do pobrania

facebook