Ogłoszenia kultura

 • Oferta pozakonkursowa Fundacji "Spe Salvi"

  2015-12-22 14:24:29

  W dniu 17 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja „SPE SALVI” złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „KOLĘDA Z GWIAZDĄ” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

  2015-12-16 14:46:22

  W dniu 15 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundusz Białystok Ojcu Świętemu złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja koncertu charytatywnego zespołu Golec u Orkiestra na rzecz programu stypendialnego Fundacji Fundusz Białystok Ojcu Świętemu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta pozakonkursowa Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej

  2015-12-09 10:12:09

  W dniu 8 grudnia 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „XXXIV Przegląd Kolęd Prawosławnych” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: eliza.dubrowska@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 11 grudnia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

 • Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury - 2016

  2015-11-25 11:51:44

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2016 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, W SFERZE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI ORAZ W SFERZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO.

 • Spotkanie poświęcone elektronicznemu systemowi aplikacji konkursowej

  2015-11-13 10:04:14

  Zarząd Województwa Podlaskiego zaprasza organizacje pozarządowe aplikujące o dofinansowanie zadań publicznych w sferze kultury na spotkanie poświęcone elektronicznemu systemowi aplikacji konkursowej - www.witkac.pl

 • Oferta w trybie pozakonkursowym

  2015-11-12 15:30:43

  W dniu 10 listopada 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Stowarzyszenie ORTHNET złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Zaśpiewajmy Nowonarodzonemu” – wydanie płyty z kolędami prawosławnymi w wykonaniu Chóru Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej pod dyrekcją ks. protodiakona Bazylego Dubeca” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta w trybie pozakonkursowym - „Co nowego w pożytku”

  2015-11-04 08:20:53

  W dniu 3 listopada 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Co nowego w pożytku” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z w/w ustawą oferta ta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

 • Oferta w trybie pozakonkursowym - Fundacja Inny świat rodziny

  2015-10-28 09:22:24

  W dniu 26 października 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Inny Świat Rodziny złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wracamy do korzeni czyli Babciu opowiedz mi o tradycjach Bożego Narodzenia” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta w trybie pozakonkursowym

  2015-09-22 09:29:18

  W dniu 16 września 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Fundacja Audiodeskrypcja złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „iSztuka – edukacja kulturalna dla wszystkich” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

 • Oferta w trybie pozakonkursowym

  2015-07-09 15:07:41

  W dniu 8 lipca 2015 r. do tutejszego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów złożyło ofertę dotyczącą wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu publikacji wydawniczych, popularyzujących wiedzę i badania z zakresu ochrony zabytków, historii i kultury regionu pt: „Powstanie styczniowe w dokumentach archiwalnych na Mazowszu północno-wschodnim i Podlasiu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

facebook