Dodana: 17 lipiec 2020 15:29

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2020 15:29

Oferta na realizację zadania publicznego pn.: „Operetka na wynos” z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 17 lipca 2020 r. Stowarzyszenie Operetka Wrocławska złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Operetka na wynos” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 17 lipca 2020 r. do dnia
24 lipca 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook