Dodana: 4 sierpień 2020 10:48

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2020 10:48

„Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego”. Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie „Fundamenty” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Fundamenty 2020 – II edycja otwartego widowiska artystycznego” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Ilustracja do artykułu Stypendia artystyczne (52 of 91).jpg

Równocześnie ze względu na dostrzeżony błąd w zapisie daty rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oferent wycofał wniosek złożony w dniu 21 lipca 2020 r. o tożsamym tytule (link do artykułu).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 11 sierpnia 2020 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

facebook