Dodana: 10 czerwiec 2021 10:10

Zmodyfikowana: 10 czerwiec 2021 10:10

„Eliminacje Regionalne do VIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German” – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

„Eliminacje Regionalne do VIII Edycji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anna German” to oferta na realizację zadania publicznego złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert w piątek (4.06) przez Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód.

Dziewczyna śpiewa

Oferta została złożona na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: izabella.leoszko@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 10 czerwca 2021 r. do dnia 17 czerwca 2021 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

fot.: archiwum

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook