Dodana: 11 styczeń 2021 10:26

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2021 10:27

Styczniowe szkolenia dla wnioskodawców RPOWP

Pomoc publiczna i de minimis, podatek VAT, a także stosowanie zasady równości szans w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. To tematy bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego (IZ RPOWP) w styczniu 2021 roku.

Kobieta pracuje na laptopie.

Szkolenia odbędą się w formie online z wykorzystaniem bezpłatnej platformy Zoom Meeting. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek (11.01). Jego tematem będzie pomoc publiczna i de minimis.

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich szkoleń można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.


oprac.: Anna Augustynowicz

fot.: Kamil Timoszuk

 

facebook