Dodana: 24 maj 2021 13:01

Zmodyfikowana: 24 maj 2021 13:08

FEnIKS szansą na finansowanie samorządowych przedsięwzięć rozwojowych

25 maja w Rzeszowie odbędzie się konferencja „Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – szansą na finansowanie samorządowych przedsięwzięć rozwojowych”. FEnIKS stanowi kontynuację unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Uwzględnia on również nowe wyzwania i priorytety, przed którymi stoi cała Europa, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

Grafika przedstawiająca zarys terytorium Polski

Konferencja zostanie poświęcona prezentacji założeń Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Odbędzie się ona 25 maja, o godz. 12.00 w Rzeszowie. Realizacja omawianego programu przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS wesprze inwestycje transportowe i bezpieczeństwa energetycznego oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Prace nad przygotowaniem projektu FEnIKS odbywały się w ramach grup roboczych poświęconych właściwym celom polityki spójności i samemu programowi. Uczestniczyli w niej przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych, środowisk naukowych, administracji samorządowej i rządowej.

Wydarzenie będzie dostępne w formule online za pośrednictwem kanałów społecznościowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: Facebook, YouTube.

Konsultacje społeczne projektu programu FEnIKS planowane są na przełomie czerwca i lipca 2021 r. Konferencja jest organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego Województwa Podkarpackiego.

Polska wynegocjowała około 170 mld euro z nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. W tej kwocie pula z polityki spójności to ponad 72 mld euro. Będą one wdrażane poprzez programy na poziomie krajowym i regionalnym. Jednym z nich będzie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z budżetem ponad 25 mld euro.

 

źródło: Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook